Gemeenteraad Arnhem

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Arnhemse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

In de Arnhemse gemeenteraad zijn 39 zetels verdeeld over elf partijen. De leden van de raad worden iedere vier jaar door de Arnhemse bevolking gekozen. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en toen heeft de Partij voor de Dieren één zetel gekregen.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid van de stad vast. De burgemeester en wethouders voeren dan het beleid uit. Ook controleert de gemeenteraad of de burgemeester en wethouders dit werk goed doen.

Iedere maandagavond is er een raadsvergadering in het gemeentehuis, genaamd 'Politieke Maandag'. Deze vergaderingen zijn informerend, meningsvormend of besluitvormend. Het is mogelijk voor publiek om deze vergaderingen bij te wonen of online te bekijken.

Voor meer informatie over de Arnhemse gemeenteraad en raadvergaderingen klik hier.