Amendement geen subsidie voor promotie bontartikelen

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de Algemene Subsidieverordening Arnhem.

Overwegende dat:

  • Arnhem zich graag profileert als diervriendelijke en duurzame (mode)stad.
  • Bontproducten afkomstig zijn uit een vervuilende industrie.
  • Er diverse andere nadelen kleven aan bontproductie, bijvoorbeeld om ethische-, dierenwelzijns- en volksgezondheidsredenen.
  • Er geen noodzaak bestaat voor het gebruik van bont omdat er diverse alternatieven zijn.
  • Het geen taak van de overheid zou moeten zijn om een overbodige, ongezonde, schadelijke en dieronvriendelijke branche een podium te bieden.

Besluit:

Aan artikel 10 lid 3 toe te voegen:

“h. als promotie en/of verkoop van bontproducten onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.”

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Status: Aangenomen
Voor: Partij voor de Dieren, D66, SP, PvdA, GroenLinks, Verenigd Arnhem
Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie, Arnhem Centraal, Arnhemse Ouderen Partij