Hans Wildenberg


Frac­tie­volger

Geboren in Velp en opgegroeid in Dieren is Hans na zijn studie op de AKI (Artez) in Enschede in Arnhem gaan wonen. Via de wijken Spijkerkwartier en Klarendal kwam hij uiteindelijk terecht op zijn huidige woonplek, Heijenoord. Ervaring heeft Hans als creatief ondernemer in de stad. Ook werkte hij langdurig als communicatie-specialist voor organisaties in het sociaal domein in Arnhem (welzijn en jeugdzorg). Zijn interesses liggen vooral op het gebied van de geschiedenis van stad, de stadsontwikkeling, architectuur en mobiliteit.

Hans is op 14 april 2021 beëdigd als fractievolger. Hij vertegenwoordigt de fractie in raadskamers, waar de besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid, en assisteert raadsleden Leo de Groot en Hans Eliëns bij het stellen van vragen en voorbereiden van moties en amendementen.