Samenvatting verkiezingsprogramma

21 MAART VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

Plan B voor gemeente Arnhem


De Partij voor de Dieren komt op voor mens én dier. Ook bij het maken van keuzes in Arnhem. We zijn zelfs de enige politieke partij in Arnhem die dat doet. Want wij vinden kwaliteit van leven het belangrijkst.

Verandering
Er worden steeds meer dieren opgesloten in megastallen. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. En bomen en groen verdwijnen. Bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Open ruimtes worden parkeerplekken, of verkocht aan bedrijven die er gaan bouwen. De kwaliteit van ons leven gaat daardoor achteruit. Dat willen wij veranderen!

Leefbare gemeente
We moeten andere keuzes maken voor een leefbare gemeente. Zoals kiezen voor groene straten. En zorgen voor schone lucht en schoon water. We moeten iets doen tegen de veranderingen van het klimaat. Want daar merken we ook de gevolgen van in Arnhem. We vinden ook dat we het gebruik van dieren moeten verminderen voor voedsel, kleding of iemand anders plezier.

Duurzame keuzes
Arnhem wordt hét voorbeeld van een plek waar we duurzame keuzes maken. Als jij dat wilt. Pas dan gaat onze kwaliteit van leven omhoog. En krijgt ons leven meer waarde met meer aandacht voor elkaar. Pas dan leven we ontspannen en met meer zekerheid.


Ben jij het eens met onze idealen over een gemeente waar mensen én dieren goed samenleven? Maak dan op 21 maart samen met ons een duurzame keuze. Verbeter de wereld, begin in Arnhem.

Onze belangrijkste punten voor Arnhem zijn:

  • Er wordt niet gebouwd in de natuur en er komt meer groen
  • Mensen met weinig geld krijgen korting op de dierenarts
  • Arnhem betaalt genoeg aan verzorging van dieren in het asiel
  • Open ruimte en pleinen in Arnhem worden niet volgebouwd
  • Bij alles wat Arnhem besluit wordt rekening gehouden met mensen, dieren en duurzaamheid
  • De gemeente regelt persoonlijke zorg voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking in de buurt
  • De PvdD vindt privacy van mensen belangrijk en is tegen de Sleepwet waardoor mensen vaker afgeluisterd kunnen worden door de geheime diensen
  • De gemeente zet zich in voor emancipatie en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
  • Geld voor cultuur moet naar cultuurprogramma's en niet naar gebouwen
  • Uiterlijk in 2030 heeft Arnhem geen bijdrage meer aan de klimaatverandering. Er komt een plan voor energiebesparing en gebruik van duurzame energie