Speerpunten

  • Er wordt niet gebouwd in bestaand groen en het groen in de stad wordt uitgebreid.
  • Arnhem steunt mensen met een minimum inkomen met een tegemoetkoming voor noodzakelijke dierenartskosten.
  • Arnhem draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van dieren in dierenasielen.
  • De open ruimtes en de pleinen in de stad blijven behouden en worden niet volgebouwd.
  • Elke gemeentelijke maatregel wordt getoetst op duurzaamheid, mens en diervriendelijkheid.
  • De gemeente organiseert de zorg op maat en in de eigen omgeving voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen.
  • De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.
  • De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
  • Cultuursubsidies worden besteed aan het cultuurprogramma, niet aan gebouwen.
  • Uiterlijk in 2030 is Arnhem klimaatneutraal. Er komt een plan voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.