Nieuws

Plan B voor Arnhem

01-01-2018
Plan B voor Arnhem Download hier het verkiezingsprogramma als PDF De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Arnhem die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Van...

Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn

27-09-2016
Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft de gemeenteraad van Arnhem ingestemd met de eerste uitvoeringsagenda dierenwelzijn. In deze notitie staan 30 actiepunten ter verbetering van dierenwelzijnsbeleid. De PvdD heeft daarnaast een aantal...

PvdD tegen woningbouw in Meinerswijk

23-05-2016
Er zijn plannen om woningen te bouwen in rust- en natuurgebied Meinerswijk. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente vast moet houden aan de gebiedsvisie van 2012 waarin geen ruimte wordt gegeven aan een woonprogramma op Stadsblokken/Meinerswijk....

Experiment met sociale bijstand in Arnhem

26-04-2016
Als het aan de gemeenteraad ligt, komt er een proef met sociale bijstand. De Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend. Dit is op 25 april door de Arnhemse raad aangenomen. Het...

Geen ongevraagde reclamefolders meer in de brievenbus

25-04-2016
De Partij voor de Dieren wil dat er geen ongevraagde reclamefolders worden bezorgd in Arnhem. Dat kan eenvoudig door een methode in te voeren waarbij mensen alleen reclame in de brievenbus ontvangen als ze daarom vragen via een JA-JA-sticker. Dit...

Sluit alle winkeldeuren in Arnhem

01-02-2016
De Partij voor de Dieren wil dat gemeente Arnhem optreedt tegen de grootschalige energieverspilling door openstaande winkeldeuren in de winter. Raadslid Leo de Groot stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W. Veel winkeliers houden hun...

Actieve leden gezocht

19-10-2015
Ben je lid van de Partij voor de Dieren en wil je graag meer doen? Dan ben je van harte welkom om een keer langs te komen. Je kan je aansluiten bij de Arnhemse PvdD gemeenteraadsfractie of werkgroep. Bij de gemeenteraadsfractie ben je bezig met...

PvdD wil park Klarenbeek inrichten samen met de stad

14-07-2015
In de zomernota van gemeente Arnhem staat dat de oude gemeentewerf in park Klarenbeek gesloopt wordt en de grond gesaneerd. Er zijn nog geen plannen of budget om het terrein op te knappen. De Partij voor de Dieren wil dat Arnhemse inwoners zelf het...

Zwerfvuil in Arnhemse natuurgebieden

14-07-2015
Tijdens de zomer zoeken veel mensen natuur en water op om te wandelen en zwemmen. In Arnhem gaan mensen recreëren in de uiterwaarden en Meinerwijk. Daarbij wordt veel afval achtergelaten. De Arnhemse geulen en stranden liggen vol zwerfvuil. Daarom heeft...

 
Volgende pagina