Verbeter de wereld


begin in Arnhem

Onze idealen

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Onze mensen

Actueel

Laat de Paas­bergflat niet leeg staan!

Leegstand terwijl er woningnood is?! De Paasbergflat staat leeg en dat zal nog wel even zo blijven. Dat vinden wij zonde! Wij hebben daarom vragen aan de gemeente gesteld. Kunnen er bijvoorbeeld tijdelijk studenten wonen, of vluchtelingen opgevangen worden? Wat ons betreft zou dát getuigen van compassie, daadkracht en lef! De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame wijze aanpak...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid