Plan B voor Arnhem

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Arnhem die de belangen van al haar inwoners, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Met onze planeetbrede visie zijn we uniek. Arnhem leefbaar houden vraagt om een Plan B: Een betere wereld begint heel dichtbij. Wij zullen ons onvermoeibaar gaan inzetten voor een Arnhem dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.


• Er wordt niet gebouwd in bestaand groen en het groen in de stad wordt uitgebreid
• Arnhem draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van dieren in dierenasielen
• De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet
• Cultuursubsidies worden besteed aan het cultuurprogramma, niet aan gebouwen
• Uiterlijk in 2030 is Arnhem klimaatneutraal

Meer speerpunten
Lijsttrekker

Leo de Groot (1969) heeft van 2005 tot 2013 de afdeling voor de Partij voor de Dieren in Gelderland voorgezeten. Daarnaast is hij sinds 2007 commissielid voor de PvdD in de Provinciale Staten van Gelderland. Hij is vrijwilliger en lid van de stichting Fairtrade Gemeente Arnhem en medeoprichter van de stichting duiventil Arnhem. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter/raadslid van de PvdD in Arnhem. Volgens Leo is de Partij voor de Dieren precies wat de politiek nodig heeft. “Omdat veel mensen stemmen voor eigen belang is er tegengas nodig van een partij die altijd opkomt voor algemeen belang, de kwetsbaren en stemlozen, dieren, natuur en milieu”, aldus Leo de Groot.
Klik hier voor de hele kandidatenlijst: Meer »

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies