Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Op naar een kern­wa­pen­vrije wereld

Arnhem zal ICAN Cities Appeal tekenen dankzij motie PvdD en Groenlinks

(scroll down for English) Op 13 februari heeft de gemeenteraad van Arnhem de motie van PvdD en Groenlinks "Arnhem tekent cities appeal voor een kernwapenvrije samenleving" aangenomen. In die motie wordt het gemeentebestuur opgedragen om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en er bij de regering op aan te dringen nu snel het VN-kernwapenverdrag, dat een wereldwijd verbod op kernwapens beoogt, ...

Klimaat­adap­ta­tieplan Arnhem vast­ge­steld

PvdD wil meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen in de stad

De Partij voor de Dieren vindt dat (geparkeerde) auto's veel te veel ruimte innemen in de stad. Door dit terug te dringen ten gunste van voetgangers, fietsen en groene inrichting kan de stad verder vergroenen, en daarmee "hittestress" en waterproblemen verminderen in het veranderende klimaat. Een motie van onze fractie die daartoe opriep heeft het niet gehaald. Op 13 januari is de Strategie Klim...

Aanleg water­tap­punten in de stad komt op gang

Winstpuntjes in de strijd tegen PET-flesjes

Al in 2017 besloot de Gemeenteraad van Arnhem dat er in de stad, op drukbezochte plaatsen, watertappunten moeten komen. Daarmee wil de raad het gebruik van milieuverontreinigende pet-flesjes en de verspillende consumptie van gebotteld bronwater tegengaan. Een jaar later constateerde Leo de Groot dat hier nog niet veel van terecht was gekomen. Een motie van onze fractie, waarin het bestuur werd opg...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid