Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Bomenkap Leidenweg druist in tegen mora­torium op kappen

Arnhem gaat vast aan de slag zonder besluit van de Gemeenteraad

Plompverloren is op 3 december 2019 de zaag gezet in het groene gebiedje tussen de Leidenweg en de Matsersingel. De bomen die daar stonden moesten wijken voor een zorgcentrum. Volgens een plan althans, dat de raad nog niet eens gezien heeft, laat staan goedgekeurd. En terwijl er sinds april 2019 een stop op bomenkap geldt totdat er nieuw bomenbeleid is vastgesteld. De Partij voor de Dieren heeft v...

Ja-ja sticker op de brie­venbus

Arnhem gaat werken aan verkleinen van de oud papier-stapel

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 november zegde wethouder Bouwkamp aan PvdD-fractievoorzitter Leo de Groot toe dat invoering van de zogenaamde "ja-ja"-sticker vanaf zomer 2020 mogelijk is. De gemeente Arnhem werkt aan een raadsvoorstel om deze sticker, in navolging van Amsterdam, in te voeren. De Partij voor de Dieren vroeg hier al in 2016 om. Destijds werd besloten om af te...

Geen klimaat­winst inboeken voor biomassa, meer duide­lijkheid voor dieren­on­der­werpen

Meerjarenbegroting 2020 in de Gemeenteraad

In de Gemeenteraad Arnhem is op 6 november de meerjarenbegroting besproken. Een paar successen zijn te melden voor de Partij voor de Dieren. de gemeenteraad had zich al eerder uitgesproken tegen het verbranden van biomassa voor energie, omdat dit niet duurzaam is en slecht voor het klimaat. Er werd echter nog steeds klimaatwinst berekend uit bestaande biomassaverbranding. De Partij voor de Dieren ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid