Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Woon­wagens, wheme­dreef, werken in Arnhem

En van bomen kappen wordt de stad armer. De oogst van Politieke Avond 16 juni 2021

Arnhem gaat dankzij ons amendement zorgen dat dunnen en kappen van bomen in de gemeentelijke portemonnee gevoeld wordt. We willen dat er op het Merwedeterrein meer ruimte komt voor woonwagens - en dat gaat ook gebeuren dankzij een motie en een amendement. De Regio Arnhem-Nijmegen heeft ambitieuze duurzaamheidsplannen, maar blijft hardnekkig "economische groei" een doel op zich noemen. Daar moe...

Onder­steuning dieren­voed­selbank

Hans Eliëns kreeg de toezegging van wethouder Paping dat de dierenvoedselbank de kans wordt geboden om zich aan te sluiten bij mogelijke nieuwe huisvesting voor de voedsel- kleding- en speelgoedbank. De gemeente zal de dierenvoedselbank hiervoor benaderen.

Afval­beleid na Diftar

Twee moties PvdD aangenomen

Na het referendum op 17 maart was het duidelijk: het nieuwe afvalbeleid, waarbij mensen per zak gingen betalen, wordt na amper een jaar al weer afgeschaft. Bij het debat van woensdag 26 mei, over de aanpassing die nu nodig is in de afvalstoffenheffing, zijn twee moties van de PvdD aangenomen. De gemeente moet goed in kaart blijven brengen hoe de afvalstromen zich ontwikkelen, en snel aan de slag ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid