Een planeetbrede visie in Arnhem


Hou vast aan je idealen!

Onze idealen

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Onze mensen

Actueel

Ja-ja sticker komt in 2023

Alleen nog reclamefolders voor liefhebbers

In 2016 hebben wij aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. Sindsdien is meerdere malen gevraagd naar de voortgang. Het laatste antwoord was dat waarschijnlijk de invoering moest wachten tot juli 2022. Inmiddels naderen we het jaar 2023. Daarom hebben we samen met CU en GL vragen ingediend over hoe het staat met de voortgang. De wethouder he...

Agenda

6 maart - PvdD-spreekuur!

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid