Verbeter de wereld


begin in Arnhem

Onze idealen

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Onze mensen

Actueel

Update: ja-ja sticker komt defi­nitief naar Arnhem!

Raadsvoorstel met ruimte meerderheid aangenomen

Al vanaf 2016 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. In de jaren die volgden waren er juridische procedures waar we op moesten wachten. Wij zijn heel blij dat het raadsvoorstel nu met ruime meerderheid is aangenomen. We begrijpen de keuze om huis-aan-huis-bladen buiten het opt-insysteem te houden. ...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden