Een planeetbrede visie


Arnhem roept de klimaatnoodtoestand uit!

Onze idealen

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Onze mensen

Actueel

Arnhem roept de klimaat­nood­toe­stand uit!

Voorstel aangenomen

Voorstel aangenomen: Arnhem roept de klimaatnoodtoestand uit! Ons raadslid Floor Hogenhout heeft in haar maidenspeech hiertoe opgeroepen. De klimaatcrisis bedreigt het leven op aarde. Door dit voorstel aan te nemen geven we – naast de acties die we inzetten tegen klimaatverandering – duidelijk aan dat we niet kunnen wachten om klimaatverandering aan te pakken. En dat overheden elkaar daarbij n...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid