Plan B voor Arnhem

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Arnhem die de belangen van al haar inwoners, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Met onze planeetbrede visie zijn we uniek. Arnhem leefbaar houden vraagt om een Plan B: Een betere wereld begint heel dichtbij. Wij zullen ons onvermoeibaar gaan inzetten voor een Arnhem dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.


• Er wordt niet gebouwd in bestaand groen en het groen in de stad wordt uitgebreid
• Arnhem draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van dieren in dierenasielen
• De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet
• Cultuursubsidies worden besteed aan het cultuurprogramma, niet aan gebouwen
• Uiterlijk in 2030 is Arnhem klimaatneutraal

Meer speerpunten

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies