Verbeter de wereld


begin in Arnhem

Onze idealen

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Onze mensen

Actueel

Initi­a­tief­voorstel ‘Ver­goeding bij wijzigen geslachts­re­gi­stratie’

Voorstel helaas niet aangenomen

Samen met D66 en GroenLinks hebben wij een initiatiefvoorstel aan de raad gepresenteerd. Daarmee zouden de kosten voor trans, non-binaire en intersekse personen om hun geslachtsregistratie te verbeteren worden vergoed. Die kosten zijn opgebouwd uit een deskundige verklaring en een nieuw identiteitsbewijs. Over dat laatste ontstond veel discussie in de raad. Sommige partijen wilde deze niet vergoed...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid