Vervangen rubbergra­nulaat in kunst­gras­velden met milieu- en gezond­heids­vrien­de­lijker mate­rialen


Motie PvdD en GL aange­nomen

23 januari 2021

Bij de behandeling van de sportnota "Gezond en Fit" op 13 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Arnhem onze motie "Onderzoek alternatieve infill-materialen voor kunstgrasvelden" aangenomen. De Partij voor de Dieren is tegen kunstgrasvelden, die grote hoeveelheden moeilijk te hergebruiken afval produceren, en die opgevuld worden met rubbergranulaat, dat slecht is voor het milieu en mogelijk problemen met de volksgezondheid oplevert.

Helaas zijn deze sportvoorzieningen niet binnen afzienbare termijn weg. Daarom willen we dat in elk geval bij groot onderhoud aan deze velden, er iets gedaan wordt aan dat rubbergranulaat. Er wordt gezocht naar milieu- en gezondheidsvriendelijkere alternatieven voor dit spul. Zodra dit er is, moet Arnhem wat ons betreft overschakelen. Onze motie, die we samen met GroenLinks hebben ingediend, draagt het gemeentebestuur op daarnaar onderzoek te gaan doen.

Gerelateerd nieuws

Op naar een kernwapenvrije wereld

(scroll down for English) Op 13 februari heeft de gemeenteraad van Arnhem de motie van PvdD en Groenlinks "Arnhem tekent cit...

Lees verder

Kunstwerkplaats KW37: de zoektocht gaat voort

Kunstwerkplaats Arnhem "KW37" is tot nu toe gevestigd aan het Marsdiep in Presikhaaf. Helaas moet de werkplaats, die plek bie...

Lees verder