Maarten Witberg


Frac­tie­volger

Maarten Witberg is sinds februari 2020 fractievolger. Hij ondersteunt de raadsleden bij het voorbereidende werk voor de politieke avonden, het stellen van vragen en het voorbereiden van moties en amendementen en mag het woord voeren in raadskamers, waar de besluiten van de Gemeenteraad worden voorbereid. Zijn interesses liggen vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid en regio en bij het democratisch gehalte van lokaal bestuur. Hij werkt bij een natuurbeschermingsorganisatie.