Maarten Witberg


frac­tie­volger

Maarten Witberg is sinds februari 2020 fractievolger. Hij ondersteunt Leo en Hans bij het voorbereidende werk voor de politieke avonden, het stellen van vragen enz. Zijn interesses liggen vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid en regio. Hij heeft bijna 20 jaar gewerkt bij een adviesbureau in dat werkveld.

Maarten was van 2018 tot 2020 fractieassistent bij de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Ook in onze raadsfractie voert hij administratieve taken uit.