Maarten Witberg


Frac­tie­volger

Maarten Witberg is sinds februari 2020 fractievolger. Hij ondersteunt Leo de Groot en Hans Eliëns bij het voorbereidende werk voor de politieke avonden, het stellen van vragen en het voorbereiden van moties en amendementen en mag het woord voeren in raadskamers, waar de besluiten van de Gemeenteraad worden voorbereid. Zijn interesses liggen vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid en regio en bij het democratisch gehalte van lokaal bestuur. Hij heeft bijna 20 jaar gewerkt bij een adviesbureau voor ruimtelijke ordening.

Maarten is fractieassistent bij de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Ook in onze raadsfractie voert hij administratieve taken uit. Verder is hij chauffeur in het leerlingenvervoer.