Bescherming voor alle dieren


Arnhem is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Arnhem betaalt bovenop de wettelijke vergoeding een extra bijdrage voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Arnhem moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

 • Er komt een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.

 • Arnhem zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financie╠łn tot onderwijs.

 • Arnhem zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor
  de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.

 • De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.

 • Arnhem wil af van de inzet van politiepaarden en -honden en werkt samen met de politie om hiervoor alternatieven te vinden.

 • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

 • De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.

 • Arnhem geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruik maken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.

 • Arnhem geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.

 • Vuurwerk is slecht voor het milieu, voor de natuur, gevaarlijk (voor de gezondheid) voor mens en dier. Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk stelt Arnhem een eigen verbod in. Ook carbidschieten wordt verboden.

 • Gemeente Arnhem biedt alle nodige ondersteuning om de nieuwbouwplannen van Dierentehuis Arnhem e.o. nog dit jaar te kunnen uitvoeren.

 • Arnhem gaat de faunaopvang Avolare in Doorwerth structureel ondersteunen.

 • De voedselbank voor dieren wordt nieuw leven ingeblazen, Arnhem faciliteert een locatie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer