Educatie en voor­lichting


Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Arnhem zijn inwoners actief informeert.

  • Arnhem geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.

  • Arnhem geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag.

  • De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

  • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.

  • Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Arnhem stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen, die moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.

  • Er komt een door gemeente Arnhem verzorgd natuurprogramma voor primair onderwijs, in samenwerking met IVN, Vogelwerkgroep, Ravon of andere organisaties.

  • Er worden nieuwe locaties voor schooltuintjes gezocht of opnieuw ingericht, zoals bij Angerenstein, Mariëndaal en de Mooieweg.


Het standpunt Educatie en voorlichting is onderdeel van: Dierenrechten en dierenwelzijn

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer