Gezond en wel


Steeds meer mensen voelen zich eenzaam en ongelukkig in onze geïndividualiseerde samenleving. Sommigen ervaren stress en een te hoge prestatiedruk. Depressieve klachten en burn-outs liggen op de loer. Dat verdient meer aandacht en openheid. Om het welzijn te bevorderen en de zorgkosten op termijn beheersbaar te houden investeert de Partij voor de Dieren in preventie. Onze samenleving gezond, sociaal, veilig en ontspannen maken is de beste manier om gezond te worden.

● Initiatieven die gericht zijn op preventieve gezondheidszorg en welzijn, zoals het voorkomen van eenzaamheid en geestelijke problemen, krijgen steun van de gemeente.

● De gemeente stimuleert de inzet van ervaringsdeskundigen bij de ondersteuning van kwetsbare mensen.

● De gemeente investeert in jongerencentra, buurthuizen, wijkcentra en ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen met een beperking.

● Er komt een brede aanpak om de psychische gezondheid te verbeteren, waarbij naast zorgprofessionals ook het (hoger) onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden. Ook komt er een integrale aanpak voor de preventie van zelfdoding.

● In Arnhem valt niemand buiten de boot, alle Arnhemmers krijgen een persoonlijke uitnodiging om hun problemen en zorgen te kunnen bespreken.

● Arnhem stelt meer gebouwen en ruimtes ter beschikking voor maatschappelijke functies.

● Arnhems vastgoed wordt eerst ter beschikking gesteld voor sociaal maatschappelijke doelen voordat het in de verkoop gaat.

● Er komt meer aandacht voor mensen met onzichtbare beperkingen.

Het standpunt Gezond en wel is onderdeel van: Gezondheid, zorg en veiligheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer