Stop de vervuiling!


● Arnhem gaat beter en adequater handhaven bij milieuvervuiling. Bedrijven worden hierop sneller beboet en gesloten.

● Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of teveel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden worden circulair en schoon of omgevormd tot woonwijken en groen. Bij herstructurering van bedrijventerreinen die wel toekomstperspectief hebben wordt er veel intensiever gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Nieuwbouw en renovatie van bestaande bedrijfspanden wordt volledig circulair en demontabel uitgevoerd.

● De gemeente gaat verdozing tegen en weert grootschalige distributiecentra en datacenters.

● Er komt een reclamebelasting voor reclame in de openbare ruimte. Reclamezuilen en banners worden verboden in groene gebieden. Hiermee reguleren we de hoeveelheid reclame en dragen we bij aan consuminderen.

● Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om
te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Arnhem maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen. Ook gaat Arnhem zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.

● Bedrijventerreinen ‘t Broek, IJsseloord en de Overmaat worden groen en duurzaam ingericht.

● Groene en monumentale bedrijventerreinen zoals Arnhems Buiten behouden hun karakter en worden niet verder bebouwd.

Het standpunt Stop de vervuiling! is onderdeel van: Economie en bedrijvigheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer