Monde­linge vragen over bomen talud Linden­heuvel


Indiendatum: okt. 2015

Afgelopen tijd krijgen we via email, persoonlijk contact en social media diverse berichten van bezorgdheid over de door Vivare geplande bomenkap op het Talud bij de Lindenheuvel (Talmaplein, Klaas Katerlaan). We hebben hierover na onze bezorgdheid te hebben geuit, geruststellende informatie gehad vanuit de gemeente. Omdat de bezorgdheid vanuit bewoners blijft en er meerdere acties worden gevoerd wil de Partij voor de Dieren vragen stellen over de status. Wellicht kunnen we daarmee de bezorgdheid voor een deel wegnemen.

  1. Kunt u bevestigen dat een onafhankelijke bomenexpert van de gemeente heeft geconstateerd dat de beschermde bomen niet te ziek zijn om te kunnen blijven?
  2. Bent u bereid met Vivare in gesprek te treden over het belang van bestaande beplanting en bomen en hen te verzoeken met bewoners in gesprek te gaan over de geplande werkzaamheden?
  3. Bent u voornemens te voorkomen dat Vivare verregaande kap- en snoeiwerkzaamheden gaat verrichten, zonder noodzaak, tegen de wens van bewoners, op een talud waar stadsdieren zoals egels huizen?


Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren
Raadslid Leo de Groot

Interessant voor jou

Vragen over verbod plastic tassen

Lees verder

Mondelinge vragen over ICT

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer