Initi­a­tief­voorstel ‘Ver­goeding bij wijzigen geslachts­re­gi­stratie’


15 februari 2023

Samen met GroenLink en D66 dienden wij het Initiatiefvoorstel ‘Vergoeding bij wijzigen geslachtsregistratie’ in.

Voor mensen waarvan de geslachtsregistratie niet klopt met hun identiteit is een aanpassing van groot belang. De aanvraag is op dit moment een langdurig proces waar veel kosten aan zijn verbonden. Dit initiatiefvoorstel is bedoeld om de financiële drempel in dit proces weg te nemen. De WMO-verordening is een passende wijze om deze vergoeding te regelen, die ook in andere gemeenten hiervoor wordt ingezet. De vergoeding draagt bij aan het welzijn van Arnhemmers van wie de geslachtsregistratie niet klopt met hun identiteit en voorkomt dat deze groep door een onjuiste geslachtsregistratie hinder blijft ondervinden in hun maatschappelijke functioneren. De indieners kiezen voor een initiatiefvoorstel in plaats van bijvoorbeeld een motie om als raad de werking direct te regelen en tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden voor een specifiek debat met bijbehorend gesprek met belanghebbenden.

Lees hier het hele voorstel.


Status

Verworpen

Voor

Volt, GroenLinks, D66

Tegen

AC, Denk, FvD, VVD, PVV, PvdA, SP