Floor Hogenhout


Raadslid

Floor studeert Science aan de Radboud universiteit in Nijmegen en bekijkt de politiek graag met een wetenschappelijke blik. Ze woont al haar hele leven in Arnhem en wil zich inzetten voor mens, natuur en milieu in en om Arnhem. Floor is op 27 januari 2021 beëdigd als fractievolger en op 16 maart 2022 verkozen als raadslid.

Gerelateerd

Nieuws