Floor Hogenhout


Raadslid

Floor studeert Science aan de Radboud universiteit in Nijmegen en bekijkt de politiek graag met een wetenschappelijke blik. Ze woont al haar hele leven in Arnhem en wil zich inzetten voor mens, natuur en milieu in en om Arnhem. Floor is op 27 januari 2021 beëdigd als fractievolger en op 16 maart 2022 verkozen als raadslid.

Portefeuilles
Floor heeft o.a. de volgende portefeuilles:

Duurzaamheid
Energietransitie
Circulaire economie
Asiel, vluchtelingen en inburgering
Inclusie
Privacy, digitalisering en automatisering
Onderwijs
Economische zaken
Regionale samenwerking
Arnhem Oost aanpak
Internationale samenwerking

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws