Floor Hogenhout


Frac­tie­volger

Floor studeert Science aan de Radboud universiteit in Nijmegen en bekijkt de politiek graag met een wetenschappelijke blik. Ze woont al haar hele leven in Arnhem en wil zich inzetten voor mens, natuur en milieu in en om Arnhem. Floor is op 27 januari 2021 beëdigd als fractievolger. Ze vertegenwoordigt de fractie in raadskamers, waar de besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid, en assisteert raadsleden Leo de Groot en Hans Eliëns bij het stellen van vragen en voorbereiden van moties en amendementen.