Concept motie "geef bewoners de ruimte"


17 december 2017

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 18 december 2017, ter behandeling van het agendapunt "moties vreemd aan de orde",

Constaterende dat

 • Bewoners uit Elderveld op 27 november 2017 een bewonersinitiatief aan de gemeenteraad hebben aangeboden;
 • Dit bewonersinitiatief betrekking heeft op de grondstrook langs de Oegstgeeststraat en de spoorlijn;
 • Dat er plannen zijn om op deze locatie een nieuw schoolgebouw te realiseren ten behoeve van het Lorentz Lyceum.

Overwegende dat

 • Voor dit gebied een Nota van Randvoorwaarden is vastgesteld;
 • Dat bij deze Nota van Randvoorwaarden een motie is aangenomen om bewoners vroegtijdig te betrekken bij de plannen;
 • Het college de bewoners niet betrokken heeft bij de plannen;
 • Het schoolbestuur wel informatieavonden heeft georganiseerd.
 • Het burgerinitiatief nog niet in de gemeenteraad is behandeld;
 • Bewoners die een burgerinitiatief indienen het recht hebben op een serieuze behandeling van hun initiatief;
 • Het onwenselijk is dat er onomkeerbare stappen worden genomen in het proces rondom de nieuwbouw van de school totdat het burgerinitiatief in de gemeenteraad is behandeld.

Verzoekt het college om:

 • Totdat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over het burgerinitiatief geen onomkeerbare stappen te nemen in het proces rondom de nieuwbouw van het Lorentz Lyceum.

En gaat over tot de orde van de dag,


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement "Geen roomdivider op Gele Rijdersplein"

Lees verder

Motie Ecologie speelt altijd een rol bij groenontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer