Amen­dement "Geen room­di­vider op Gele Rijders­plein"


9 juli 2017

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 10 juli 2017, ter bespreking van het "raadsvoorstel Gele Rijders Plein"

Constaterende dat:

  • Het open karakter van het Gele Rijdersplein verder aangetast wordt, indien bebouwing voor afsluiting zorgt.
  • Met het bebouwen van het Kerkplein ook al een grote open ruimte verloren gaat in de Arnhemse binnenstad.

Overwegende dat:

  • Het belang van zichtlijnen in de stad ook meegewogen moet worden in de planvorming.
  • Onvoldoende draagvlak onder omwonenden is voor (woon)bebouwing op het plein.

Besluit:

Uit punt c)

'in te stemmen met het verwijderen van de pergola en het doen van nader onderzoek naar(bebouwing als) roomdivider'.

Te schrappen:

'en het doen van nader onderzoek naar(bebouwing) als roomdevider'


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie "Tegemoetkoming dierenartskosten voor minima"

Lees verder

Concept motie "geef bewoners de ruimte"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer