Amen­dement "Geen room­di­vider op Gele Rijders­plein"


9 juli 2017

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 10 juli 2017, ter bespreking van het "raadsvoorstel Gele Rijders Plein"

Constaterende dat:

  • Het open karakter van het Gele Rijdersplein verder aangetast wordt, indien bebouwing voor afsluiting zorgt.
  • Met het bebouwen van het Kerkplein ook al een grote open ruimte verloren gaat in de Arnhemse binnenstad.

Overwegende dat:

  • Het belang van zichtlijnen in de stad ook meegewogen moet worden in de planvorming.
  • Onvoldoende draagvlak onder omwonenden is voor (woon)bebouwing op het plein.

Besluit:

Uit punt c)

'in te stemmen met het verwijderen van de pergola en het doen van nader onderzoek naar(bebouwing als) roomdivider'.

Te schrappen:

'en het doen van nader onderzoek naar(bebouwing) als roomdevider'


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer