Motie 100 kilo #hoedan


26 mei 2021

Door stoppen met Diftar is het bereiken van het algemene beleidsdoel, de hoeveelheid restafval per Arnhemmer te reduceren tot de landelijke norm van 100 kilo per persoon per jaar geheel buiten beeld.

We weten dat:

- Door stoppen met Diftar er nu geen beleid is om te komen tot afvalreductie

- De opgave nog altijd is, van meer dan 200 kilo, de landelijke norm van 100 kilo restafval per persoon te bereiken

We vinden dat:

- Die opgave onverminderd urgent is; de landelijke norm is immers al een jaar van kracht.

We roepen het college daarom op:

- De raad zo snel mogelijk een voorstel te doen hoe het doel van 100 kilo restafval per persoon per per jaar gehaald gaat worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA

Tegen

AC, VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Eerst een oplossing voor de gehandicapten parkeerkaart

Lees verder

Motie Monitoren effecten afvalbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer