Motie Monitoren effecten afval­beleid


26 mei 2021

Invoeren en een jaar later al weer afschaffen van Diftar heeft tot gevolg dat de effecten van het gevoerde afvalbeleid zeer lastig te beoordelen is geworden. Met deze motie willen we bereiken dat de Raad zo goed als mogelijk op de hoogte blijft van aanbod en verwerking van de afvalstromen.

We weten dat:

- Diftar amper een jaar zal hebben gefunctioneerd als het per 1-6-2021 wordt stopgezet, waarvan de laatste 3,5 maanden, sinds het referendum op 17 maart, praktisch vleugellam;

- Gedurende de looptijd van Diftar de raad op de hoogte is gehouden van de ontwikkeling van afvalstromen met een kwartaalbericht;

We vinden dat:

- Door uitvoering van het referendum, en te stoppen met diftar, het afvalbeleid zwalkt.

- Dit het lastig maakt om te zien wat werkt, wat kosteneffectief is voor Arnhemmers, en of het doel van reductie tot 100 kilo afval per inwoner dichterbij komt;

- Goede monitoring van de trends in aangeboden afvalfractie, afgekeurde PMD, kosten en handhaving bijplaatsingen, kosten voor de burger enz enz. van groot belang is om het afvalbeleid opnieuw vorm te kunnen geven;

We roepen het college daarom op:

- De kwartaalberichten over afval zoals die in het afgelopen jaar zijn opgesteld, te completeren met het tweede kwartaal 2021, en vervolgens verder voort te zetten;

- De berichten waar mogelijk en met terugwerkende kracht uit te breiden met relevante informatie op het gebied van kosten en handhaving;

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

AC, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie 100 kilo #hoedan

Lees verder

Motie Niet groeien maar gedijeen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer