Motie certi­fi­cering KAD


26 september 2016

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020.

Constaterende dat:

  • Het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) het landelijk adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing is, met de focus op preventie en milieuvriendelijke bestrijding.
  • Arnhem de samenwerking met het KAD en hun adviezen als leidend beoordeelt.
  • De mogelijkheid bestaat om een officiĆ«le certificering van het KAD te ontvangen.
  • Gemeente Arnhem met het vaststellen van de uitvoeringsagenda dierenwelzijn al bijna voldoet aan de criteria.

Overwegende dat:

  • Certificering Arnhem op de kaart zet als duurzame en diervriendelijke gemeente.
  • Er geen extra kosten gemoeid zijn met het aanvragen en verkrijgen van de status KAD-gemeente.

Verzoekt het college:

  • Om in 2017 voor de evaluatie van de uitvoeringsagenda dierenwelzijn in samenwerking met het KAD tot een officiĆ«le certificering als KAD-gemeente te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie protocollen inzichtelijk maken

Lees verder

Amendement vissen is geen sport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer