Subamen­dement op amen­dement 'Baas in eigen tuin'


19 februari 2020

De ondergetekende(n) stel(t)( en) het volgende amendement voor:

Amendement "Baas in eigen tuin, boompje planten niet ontmoedigen" (20A08) van de fracties WD, D66, Arnhem Centraal, Arnhemse Ouderen Partij, SP en CDA als volgt te wijzigen:

De zin "de regeling van de kapvergunning voor bomen op privéterrein (dus bomen die niet staan op grond die in eigendom is van de gemeente) op kavels tot 1000m2, niet wordt gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie" te vervangen door: "de regeling van de kapvergunning voor bomen op privéterrein (dus bomen die niet staan op grond die in eigendom is van de gemeente) op kavels tot 300m2, niet wordt gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie";

De zin: "Zodat dit resulteert in een regeling waarbij voor het kappen van bomen op privéterrein (kavels tot 1000m2) geen melding of vergunning nodig is, tenzij de boom op de uitgebreide waardevolle bomenlijst staat of in een bestemmingsplan wordt beschermd"

te vervangen door: "Zodat dit resulteert in een regeling waarbij voor het kappen van bomen op privéterrein (kavels tot 300m2) geen melding of vergunning nodig is, tenzij de boom op de uitgebreide waardevolle bomenlijst staat of in een bestemmingsplan wordt beschermd."

Toelichting:
Het amendement heeft als doel geen extra regeldruk te willen veroorzaken voor particulieren. Particuliere kavels zijn eigen vaak niet groter dan 300 m2. Grotere kavels hebben vaak bomen(groepen) die meer waardevol zijn, ook ecologisch.

Leo de Groot -
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Denk, GroenLinks, PvdA

Tegen

AOP, AC, CU, CDA, VVD, D66, PVV, SP

Lees onze andere moties

Amendement Behoud gezonde bomen gaat voor zichtlijnen

Lees verder

Motie Moratorium kan (nog) niet worden opgeheven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer