Afval­beleid na Diftar


Twee moties PvdD aange­nomen

31 mei 2021

Na het referendum op 17 maart was het duidelijk: het nieuwe afvalbeleid, waarbij mensen per zak gingen betalen, wordt na amper een jaar al weer afgeschaft.

Bij het debat van woensdag 26 mei, over de aanpassing die nu nodig is in de afvalstoffenheffing, zijn twee moties van de PvdD aangenomen. De gemeente moet goed in kaart blijven brengen hoe de afvalstromen zich ontwikkelen, en snel aan de slag met het verkleinen van de afvalberg.

De PvdD was voorstander van Diftar, dat zorgt voor een goede afvalscheiding, afname van de berg (rest)afval en recht doet aan het principe "de vervuiler betaalt". Door al na een jaar te besluiten Diftar weer af te schaffen is het niet eens mogelijk geweest om de kinderziektes aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de 30-liter opening in de ondergrondse restafvalcontainers en de toename van de overlast in sommige wijken.

De voortgangsberichten over de resultaten van Diftar die het college aan de raad stuurde zagen er bemoedigend uit: het systeem leek te werken, het restafval nam af. Veel Arnhemmers omarmden het nieuwe beleid en droegen hun steentje bij.

Door het overhaaste afschaffen van Diftar zwalkt het afvalbeleid. Omdat we willen dat de raad goed kan beoordelen wat de effecten zijn van aanpassingen, willen we dat het college die voortgangsberichten blijft maken voor de raad. Een motie daarover werd met een stevige meerderheid aangenomen.

En dan blijft natuurlijk nog het belangrijkste doel recht overeind: de afvalberg moet kleiner. Voor Arnhem ongeveer een halvering van 200 naar 100 kilo restafval per persoon per jaar. 100 kilo is de landelijke norm, die nu al geldt. Dat hebben we per motie nog maar eens onder de neus van het college gehouden. Hoe dan ook, dat doel moet binnen afzienbare tijd gehaald worden. Ook die motie is aangenomen.

___________________________

Foto (c) Else Margriet

Gerelateerd nieuws

Zichtlijnen en zaagwoede

We hebben opnieuw vragen ingediend over hoe er in Arnhem met bomen, parken en bossen wordt omgegaan. We waren niet tevreden m...

Lees verder

Ondersteuning dierenvoedselbank

Hans Eliƫns kreeg de toezegging van wethouder Paping dat de dierenvoedselbank de kans wordt geboden om zich aan te sluiten bi...

Lees verder