Alco­hol­verbod in Sons­beekpark


Zorgen over jongeren in coro­natijd, vraag­tekens bij juri­dische basis van het verbod. PvdD stelt vragen

17 februari 2021

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het tijdelijke alcoholverbod dat Burgemeester Marcouch heeft uitgevaardigd in Park Sonsbeek op zaterdag 13 en zondag 14 februari. Onze fractie maakt zich zorgen over jongeren, die in deze coronacrisis getroffen worden in hun ontwikkeling en die in toenemende mate psychische klachten ontwikkelen. Het alcoholverbod leek vooral op hen gericht. Wij denken dat het bestaande wetsartikel tegen openbare dronkenschap voldoende is om overlast door drankmisbruik tegen te gaan. Wat bewoog de burgemeester om dit noodbevel te geven?

Het dooit alweer een paar dagen, maar het afgelopen weekend was het nog prachtig winterweer. De hellingen in Sonsbeekpark zijn perfect geschikt om te gaan sleetje rijden. Op de vijvers werd volop geschaatst. In de corona-lockdown leek het een veilige en vrolijke mogelijkheid voor een beetje ontspanning.

Burgemeester Marcouch constateerde echter drankmisbruik en overlast en besloot een bevel uit te vaardigen om alcohol in beslag te kunnen nemen. We maken ons zorgen over deze beslissing om twee redenen. Ten eerste lijkt de maatregel vooral gericht op jongeren die overlast zouden veroorzaken. Jongeren hebben het door de coronamaatregelen moeilijk. Juist voor hen zijn ontmoeting en sociale contacten van belang voor hun welzijn en ontwikkeling tot weerbare volwassenen. Ten tweede is er staande wetgeving tegen overlast door drankgebruik: openbare dronkenschap is immers verboden en kan worden bestraft. Volgens ons was dit bevel dus overbodig.

Vandaar dat we schriftelijke vragen hebben ingediend. We willen duidelijkheid over de redenen die tot het bevel geleid hebben, waarom de burgemeester niet gekozen heeft voor handhaving middels het bestaande wetsartikel over openbare dronkenschap en wat het college wil gaan doen aan de knellende situatie voor jongeren zolang er beperkende maatregelen zijn.

___________________

foto (C) Cilia Touw

Gerelateerd nieuws

Floor Hogenhout beëdigd als fractievolger

Op 27 januari 2021 is Floor Hogenhout beëdigd als fractievolger voor de Partij voor de Dieren in Arnhem. Floor was al een tij...

Lees verder

Rennen Enk versteent

De zorginstelling Insula Dei heeft een aanvraag voor bomenkap gedaan en voor het bouwen van een zorgappartementengebouw van 3...

Lees verder