Rennen Enk versteent


Monde­linge vragen over buizerd­nesten en bouw­aan­vragen

8 april 2021

De zorginstelling Insula Dei heeft een aanvraag voor bomenkap gedaan en voor het bouwen van een zorgappartementengebouw van 36 wooneenheden op het landgoed Rennen Enk aan de Velperweg. Honderden bomen zijn geblest om te worden gekapt. De aanvraag betreft maar 12 bomen. Hoe zit dat? Hoe passen die nieuwbouwplannen in het groenbeleid van de gemeente? Er bevindt zich een buizerdnest in het park. Buizerds en hun nesten zijn beschermd en er mag niet zomaar gekapt worden.

Leo de Groot stelde mondelinge vragen in het vragenuur van 31 maart over dit onderwerp, voor het te laat is en we met een kaalgekapt, versteend landgoed zitten waar dieren geen veilig heenkomen meer kunnen vinden.

De wethouder gaf aan dat er voor de vele honderden bomen die geblest zijn geen vergunning is. Insula Dei moet een beheerplan maken voordat ze aan de gang mogen met hun voornemen voor onderhoud en dunning, en voor elke afzonderlijke kap een vergunning moeten aanvragen. De kapaanvraag voor de 12 bomen die nu in behandeling is betreft bomen die ziek zijn en een gevaar kunnen opleveren.

Deze staat ook los van de bouwaanvraag voor het zorgappartementengebouw. Deze aanvraag past binnen het bestemmingsplan en zal normaliter dan ook moeten worden gehonoreerd. In het gedeelte waar gebouwd mag worden, mag ook gekapt worden. In het gedeelte dat als park bestemd is, niet. Wel gaf de wethouder aan nog niet tevreden te zijn met het bouwplan en dat een besluit dus nog even zal duren.

Op de vraag van Leo hoe de gemeente in dit soort gevallen met natuurinclusief bouwen wil omgaan, zei ze dat dat in dit geval nog niet kan worden afgedwongen. Er zit dus nog een flinke ruimte tussen de goede voornemens van het college voor natuurinclusief bouwen en de alledaagse praktijk, waar waardevolle groene gebieden bebouwd mogen worden en waar bomen gekapt mogen worden omdat dat nu eenmaal in het bestemmingsplan zo is vastgelegd - ook al is dat al heel lang geleden gebeurd.

___________

foto buizerd (c) Roy Buri

Gerelateerd nieuws

Alcoholverbod in Sonsbeekpark

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het tijdelijke alcoholverbod dat Burgemeester Marcouch heeft...

Lees verder

Toch geen vuurwerkverbod in 2021

Er komt in 2021 alsnog geen afsteekverbod voor vuurwerk in de Gemeente Arnhem. Een kleine meerderheid hield dit tegen. Er was...

Lees verder