Arnhem tegen TTIP verdrag


14 juli 2015

Het Europees parlement beslist binnenkort over het TTIP verdrag. Als gevolg van dit verdrag zullen buitenlandse bedrijven allerlei regelgeving betreffende sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie kunnen negeren. Multinationals kunnen als dit verdrag wordt aangenomen zelfs gemeentelijk- en overheidsbeleid wijzigen.

De Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks, SP, AOP en Zuid Centraal een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt actief tegen dit verdrag uit te spreken naar de Nederlandse regering en het Europees Parlement. De motie is aangenomen en daarmee geeft de Arnhemse raad net als vele andere gemeenten en provincies een stevig signaal tegen instemming met TTIP.