Bijdrage Arnhemse begroting


Duurzaam, groen en dier­vrien­delijk!

10 november 2022

De Arnhemse begroting was nooit eerder zo duurzaam, groen en diervriendelijk! Leo heeft in de raad benadrukt waar de waarden van de Partij voor de Dieren liggen. Eindelijk wordt er ingezet op een radicale verduurzaming!

De hele bijdrage van Leo:

'De Partij voor de Dieren heeft goede hoop. Ook wij zijn positief. We zien dat natuur, dierenwelzijn, milieu en klimaat voor steeds meer mensen hoofdthema’s worden. En vanzelfsprekend kan de politiek dan niet achterblijven. We hopen op groeiende aandacht voor duurzaam beleid zodat we nog volgende raadsperiode tot een echt sluitende begroting kunnen komen.'

Daarmee sloten we vorig jaar onze bijdrage bij de behandeling van de begroting af.

En we zijn blij met de ingeslagen weg. Duurzame mobiliteit, ruimte voor de voetganger en de fietser, minder ruimte voor de auto. Extra geld voor natuur, parken en groen. We gaan niet bouwen in het groen, maar voor meer groen in alle wijken, zodat alle Arnhemmers dicht bij het groen komen te wonen.

Gezonde en plantaardige voeding is goed voor mens, dier en milieu. Landbouwgrond wordt omgevormd voor ecologisch gebruik met natuurwaarden. We krijgen een voedselbos, waardoor Arnhemmers kunnen genieten van gezond en goedkoop voedsel uit de buurt. En we hopen dat de Raad voor extra budget stemt om schooltuintjes voor nog meer Arnhemse kinderen mogelijk te maken. Educatie over voeding en natuur is geen elitair feestje, maar ontzettend belangrijk voor alle Arnhemse kinderen die niet van huis uit meekrijgen wat gezonde voeding is en hoe dat geproduceerd wordt.

Met extra budget voor klimaatmaatregelen en duurzame ontwikkelingen bouwen we aan een stad die voorbereid is op de toekomst. En we zijn tevreden met het extra geld voor dierenwelzijn, waardoor het college ruimte krijgt om het goede beleid dat al is ingezet, nog verder vorm te geven om het leven van de Arnhemse dieren verder te verbeteren.

Ondertussen verandert de wereld om ons heen. We kampen nog met de naweeën van corona en de volgende problemen dienen zich alweer aan. Oorlog is ineens dicht in de buurt, grondstoffen zijn slecht leverbaar, energieprijzen schieten omhoog. En in al die onrust moeten we proberen ons niet te verliezen in de waan van de dag en te kijken naar wat echt nodig is voor een duurzame toekomst.

Energiebesparing en duurzame opwek waren jaren lang niet interessant genoeg om echt vaart achter de energietransitie te zetten. Nu de consument, het bedrijfsleven en diverse instellingen, feitelijk onze hele maatschappij, getroffen wordt door stijgende prijzen en hoge inflatie, voelt iedereen ineens een noodzaak voor verduurzaming. Alsof die noodzaak er niet allang was. Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat fossiele energiebronnen niet onuitputtelijk zijn. Dat het milieu niet gebaat is bij mijnbouw en olieboringen is niet nieuw, en waarschuwingen over klimaatverandering zijn ook al decennia oud.

Maar nu energie ineens geld gaat kosten zijn de zonnepanelen niet aan te slepen en er is ineens grote behoefte en een wachtlijst om alle huizen en andere gebouwen te isoleren en verder te verduurzamen. Gelukkig hebben we daar in het verleden al geld voor gereserveerd, en we gaan in deze begroting nog veel meer geld vrij maken.

Jammer dat we niet veel eerder mee begonnen zijn met radicale verduurzaming. Maar fijn dat er nu zo veel partijen mee willen denken en er veel goede voorstellen zijn om werk te maken van verduurzaming. We zullen deze voorstellen van harte steunen.

We kunnen instemmen met deze begroting en wensen het college succes met de uitvoering van het meest groene, sociale en duurzame coalitieakkoord en de vele moties die zullen worden aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Laat de Paasbergflat niet leeg staan!

Leegstand terwijl er woningnood is?! De Paasbergflat staat leeg en dat zal nog wel even zo blijven. Dat vinden wij zonde! Wij...

Lees verder

Dierentehuis kan door met nieuwbouw: gemeente Arnhem staat garant

ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat akkoord met de garantstelling voor een lening voor het Dierentehuis Arnhem en omstreken (gev...

Lees verder