Leo de Groot


Frac­tie­voor­zitter

Leo is sinds maart 2014 raadslid namens de Partij voor de Dieren in gemeente Arnhem. Naast dierenwelzijn zijn groen en openbare ruimte belangrijke onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt, maar ook op andere thema’s weet hij het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren goed uit te dragen.

Hij is al vanaf de beginjaren betrokken bij de Partij voor de Dieren. Vanaf 2005 tot 2013 was hij voorzitter in het provinciaal bestuur en sinds 2007 ondersteunt hij de Gelderse fractie als commissielid in diverse Statencommissies.

Naast de politiek is Leo werkzaam als planner bij de ANWB en als vrijwilliger bij stichting Fairtrade gemeente Arnhem en Stichting Duiventil Arnhem. In zijn vrije tijd doet Leo veel aan sport, hardlopen, tafeltennis, fietsen en bridge.

'Omdat veel mensen stemmen voor eigen belang is er tegengas nodig van een partij die opkomt voor het algemeen belang en de stemlozen, dieren, natuur en milieu.'

Portefeuilles
Leo heeft o.a. de volgende portefeuilles:

Dierenwelzijn
Biodiversiteit
Groen en klimaatadaptatie
Natuur en stadsparken
Water, milieu en luchtkwaliteit
Stadslandbouw
Wonen
Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling, incl. omgevingswet
Openbare orde en veiligheid
Sport
Afval
Integriteit
Herdenken

Gerelateerd

Perspec­tiefnota 2025: Niet bezui­nigen op onze groene ambities

Tijdens het bespreken van de plannen voor het komend jaar, inclusief de bezuinigingen, heeft fractievoorzitter Leo de Groot benadrukt dat de Partij voor de Dieren niet wil snijden in dierenwelzijn of groene ambities. Wat ons betreft blijven we wel vol inzetten op duurzaamheid, groen en natuur, zodat we niet de rekening doorschuiven naar de volgende generaties. Daarmee winnen we een toekomst! Hier ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws