Leo de Groot


Frac­tie­voor­zitter

Leo is in maart 2014 verkozen tot raadslid namens de Partij voor de Dieren in gemeente Arnhem. In 2018 is hij opnieuw verkozen, samen met Mieke Hegge die een tweede zetel mag innemen. Naast dierenwelzijn zijn groen en openbare ruimte belangrijke onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt, maar ook op andere thema’s weet hij het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren goed uit te dragen.

Hij is al vanaf de beginjaren betrokken bij de Partij voor de Dieren. Vanaf 2005 tot 2013 was hij voorzitter in het provinciaal bestuur en sinds 2007 ondersteunt hij de Gelderse fractie als commissielid in diverse Statencommissies.

Naast de politiek is Leo werkzaam als planner bij de ANWB en als vrijwilliger bij stichting Fairtrade gemeente Arnhem en Stichting Duiventil Arnhem. In zijn vrije tijd doet Leo veel aan sport, hardlopen, tafeltennis, fietsen en bridge.

'Omdat veel mensen stemmen voor eigen belang is er tegengas nodig van een partij die opkomt voor het algemeen belang en de stemlozen, dieren, natuur en milieu.'

Onze fractie bestaat uit vijf personen: Raadsleden Leo de Groot en Hans Eliëns, fractievolgers Floor Hogenhout en Maarten Witberg, en Hans Wildenberg.