Coali­tie­ak­koord gepre­sen­teerd met rechten en welzijn voor dieren


1 juni 2022

Het coalitieakkoord is gepresenteerd: een overwinning voor de dieren! Wij zijn ontzettend trots dat standpunten over o.a. jagen, dieropvang, dierenmishandeling en plantaardig eten in het akkoord zijn opgenomen in 'rechten en welzijn voor dieren'.

Gemeentebericht via arnhem.nl:

GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt sluiten Arnhems coalitieakkoord

Met trots presenteren de fracties van GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt het Arnhems coalitieakkoord 2022-2026. In het akkoord zijn de partijen het eens geworden over ambitieuze plannen met als doel om Arnhem duurzamer, groener, kansrijker en meer verbonden te maken. Dit alles willen de partijen samen met inwoners bereiken, met een aanpak op maat passend bij onze verschillende wijken.

Het akkoord is het resultaat van een intensieve periode van gesprekken tussen de 6 partijen, onder leiding van formateur Paul Smeulders. Het uitgangspunt voor het coalitieakkoord is een gezamenlijke visie voor de toekomst van Arnhem: duurzamer, groener, kansrijker en meer verbonden. Dit heeft geleid tot een ambitieus pakket aan plannen voor de komende 4 jaar. Zo wordt er flink geïnvesteerd in bestaanszekerheid, verduurzaming, vergroening, woningbouw en onderwijs.

De partijen hebben er bewust voor gekozen de plannen niet in detail in te kleuren. Het akkoord is bedoeld als richtinggevend voor het nieuw te vormen college. Aan hen de taak om de plannen samen met inwoners, partners in de stad en de raad verder uit te werken.

Mark Coenders (GroenLinks) namens de 6 partijen: “We zijn enorm trots op dit akkoord. Het is een visie en een plan waarmee we Arnhem nog beter willen maken. We hebben elkaar kunnen vinden in de wens voor een groener, duurzamer, kansrijker en meer verbonden Arnhem.”

Kandidaat-wethouders

Om deze ambities waar te maken hebben de partijen een ervaren en getalenteerde ploeg samengesteld. Met vertrouwen in een succesvolle samenwerking presenteren zij de volgende kandidaat-wethouders:

  • Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks): Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur
  • Paul Smeulders (GroenLinks): Financiën, Wonen en Vluchtelingen
  • Nermina Kundić (D66): Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie
  • Bob Roelofs (Arnhem Centraal): Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad en Sport
  • Marco van der Wel (Partij voor de Dieren): Natuur, Milieu en Zorg
  • Mark Lauriks (PvdA): Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken
  • Maurits van de Geijn (Volt): Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Gezondheid


Coalitieakkoord (pdf)
Portefeuilleverdeling (pdf)

Gerelateerd nieuws

Marco van der Wel kandidaat wethouder voor de Partij voor de Dieren Arnhem

Na elf jaar leiding te hebben gegeven aan de Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren, wordt Marco van der Wel (1972) v...

Lees verder

Laat de Paasbergflat niet leeg staan!

Leegstand terwijl er woningnood is?! De Paasbergflat staat leeg en dat zal nog wel even zo blijven. Dat vinden wij zonde! Wij...

Lees verder