College moet meer doen voor zuinig ruim­te­ge­bruik op bedrij­ven­ter­reinen


Twee moties Partij voor de Dieren aange­nomen

18 juni 2020


Arnhem moet zich extra gaan inspannen voor zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Een motie van de Partij voor de Dieren (PDF) met die strekking is gisteravond aangenomen. Ruimte is schaars, en is ook nog nodig voor duurzame energie, voor lokale voedselproductie en voor natuur. En vanuit het Regionaal Programma Bedrijventerreinen zou dan ook nog eens 90 hectare bedrijventerreinen bovenop de bestaande plannen bij moeten komen. Deze motie is een stapje in de goede richting om zuiniger om te springen met de ruimte voor bedrijvigheid, zodat er meer overblijft voor natuur en ander gebruik.

De meeste bedrijventerreinen zijn en worden nog traditioneel ingericht: elke onderneming zijn eigen pand, parkeerplaats en plantenbak. Hierdoor gaat veel ruimte verloren. Volgens de Partij voor de Dieren moet dat anders, en kan dat ook als er creatief nagedacht gaat worden door gemeenten, ondernemers en architekten. Arnhem moet hier nu mee aan de slag.

Verantwoord ondernemen

De grootste ruimtevreters van deze tijd zijn de XXL-distributiecentra die langs de A15 en A12 gebouwd worden. De Regio Arnhem Nijmegen wil verdere ontwikkeling mogelijk maken, want "werkgelegenheid", en wil daarvoor ruimte reserveren. Het gaat veelal om multinationale ondernemingen die weinig op hebben met duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. We hebben een motie mede ingediend (PDF) samen met de PvdA en nog vier andere fracties, waarin gesteld wordt dat er een stevige visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen nodig is om deze bedrijven bij de les te kunnen houden. Ook die motie is aangenomen.

Witte raven

Regio Arnhem-Nijmegen sluit bovendien niet uit dat er nog meer XXL-bedrijven komen bovenop de gereserveerde ruimte. Deze bedrijven worden “witte raven†genoemd, en tot toestemming voor ontwikkeling kan zonder tussenkomst van volksvertegenwoordigers door het college van Provincie Gelderland worden besloten. Dat moet volgens de Partij voor de Dieren anders, maar onze motie (PDF) daarover haalde geen meerderheid.

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren heeft ook aan de orde gesteld dat bedrijven in de regio vanzelfsprekend circulair en klimaatneutraal moeten zijn. In het Regionaal Programma Werkgelegenheid wordt ingezet op circulaire gebouwen, maar dat zegt nog niets over hoe circulair de bedrijven die er gevestigd zijn produceren. Bedrijven zouden zich alleen nog moeten kunnen vestigen of uitbreiden als ze ook circulair en klimaatneutraal zijn. Daarom hebben we ook daarover een motie (PDF) ingediend, die eveneens niet is aangenomen.

Twee uit vier moties aangenomen is een groot succes, maar er is dus nog veel werk te verzetten voor de Partij voor de Dieren om duurzaamheid, natuur en milieu op de agenda van het bedrijfsleven te zetten. In het najaar komt het Regionaal Programma Werkgelegenheidslocaties terug in de Gemeenteraad, dan hebben we weer nieuwe kansen.

Gerelateerd nieuws

Raadslid Mieke Hegge met verlof

Wegens gezondheidsproblemen legt Mieke Hegge tijdelijk haar werk als raadslid neer. Hans Eliëns, die nu fractievolger is, zal...

Lees verder

Geen spoedwet corona zonder fatsoenlijke democratische controle

Een motie van de Partij voor de Dieren tegen de Spoedwet Coronamaatregelen is vanavond aangenomen. Door de motie spreekt de g...

Lees verder