Geen spoedwet corona zonder fatsoen­lijke demo­cra­tische controle


Motie aange­nomen

18 juni 2020

Een motie van de Partij voor de Dieren tegen de Spoedwet Coronamaatregelen is vanavond aangenomen. Door de motie spreekt de gemeenteraad van Arnhem zich uit tegen de spoedwet zoals deze nu voorligt en die op 1 juli aanstaande al in zou moeten gaan. Deze wet geeft vergaande bevoegdheden aan ministers om maatregelen te treffen die burgers in hun grondrechten beperken. Democratische controle hierop is echter zeer beperkt en gemeenteraden staan volledig buiten spel.

Deze wet betekent een grote aantasting betekent de rechtsstaat en de grondrechten van burgers. Ministers kunnen zo goed als per decreet gaan besturen. Gemeenteraden staan als deze wet wordt ingevoerd nog verder buitenspel dan nu met de noodverordeningen per veiligheidsregio. Niet voor niets wijzen we in Nederland dergelijke praktijken in het buitenland steeds eensgezind van links tot rechts af.

De Arnhemse fractie van de Partij voor de Dieren kijkt zeer kritisch naar de wijze waarop de bestrijding van de Corona-epidemie in regels wordt vastgelegd. Er moet goede democratische controle mogelijk zijn. Dat was met de noodverordeningen al niet het geval. De corona-spoedwet in zijn huidige vorm brengt daarin geen verbetering.


Update 9 juli 2020:

Inmiddels is bekend geworden dat de Spoedwet zal worden aangepast voor deze naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De beoogde invoerdatum is nu in september.

Gerelateerd nieuws

College moet meer doen voor zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen

Arnhem moet zich extra gaan inspannen voor zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Een motie van de Partij voor de Dier...

Lees verder

Minimuminkomen naar 14 Euro

De Gemeenteraad van Arnhem vindt dat het minimumloon verhoogd moet worden naar 14 euro per uur. Per motie, ingediend door Par...

Lees verder