Geen klimaat­winst inboeken voor biomassa, meer duide­lijkheid voor dieren­on­der­werpen


Meer­ja­ren­be­groting 2020 in de Gemeen­teraad

20 november 2019

In de Gemeenteraad Arnhem is op 6 november de meerjarenbegroting besproken. Een paar successen zijn te melden voor de Partij voor de Dieren.

de gemeenteraad had zich al eerder uitgesproken tegen het verbranden van biomassa voor energie, omdat dit niet duurzaam is en slecht voor het klimaat. Er werd echter nog steeds klimaatwinst berekend uit bestaande biomassaverbranding. De Partij voor de Dieren heeft samen met de SP en D66 door een amendement bij de begroting bereikt dat hier een eind aan komt. De gemeente moet nu échte klimaatwinst gaan inboeken met écht duurzame energieopwekking.

Door een amendement op het onderwerp Dierenwelzijn in de begroting is er nu en in de toekomst meer zekerheid over de beschikbaarheid van geld voor de ondersteuning van mensen met een laag inkomen die kosten bij de dierenarts moeten maken voor hun huisdier.

Nog meer goed nieuws voor dieren: de gemeente heeft budget voor zogenaamde “curatieve plaagdierbestrijding”. Dat komt neer op het voorkomen van overlast door dieren die in de stad leven in plaats van het achteraf doden van die dieren. Van die mogelijkheid werd tot nu toe niet goed gebruik gemaakt. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren moet de gemeente er meer gaan toezien dat het geld besteed wordt aan oplossing van het probleem in plaats van bestrijding van dieren.

Gerelateerd nieuws

Op Reces Met | Interview met Leo de Groot

Als je niet hoeft, wordt de wil om bij te dragen vanzelf groter, stelt fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de D...

Lees verder

Ja-ja sticker op de brievenbus

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 november zegde wethouder Bouwkamp aan PvdD-fractievoorzitter Leo de G...

Lees verder