Ja-ja sticker op de brie­venbus


Arnhem gaat werken aan verkleinen van de oud papier-stapel

28 november 2019

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 november zegde wethouder Bouwkamp aan PvdD-fractievoorzitter Leo de Groot toe dat invoering van de zogenaamde "ja-ja"-sticker vanaf zomer 2020 mogelijk is. De gemeente Arnhem werkt aan een raadsvoorstel om deze sticker, in navolging van Amsterdam, in te voeren. De Partij voor de Dieren vroeg hier al in 2016 om. Destijds werd besloten om af te wachten wat de resultaten in Amsterdam zouden zijn. Eindelijk is het dus zover!

Invoeren van de "ja-ja"-sticker behelst een zogenaamd "opt-in" systeem. Bewoners geven dan niet meer aan, zoals nu, dat ze géén reclamefolders meer in de bus willen, maar juist dat ze dat wel willen. Verspreiders van reclamedrukwerk mogen dan alleen nog in bussen met zo'n ja-ja sticker hun folders gooien.

Gerelateerd nieuws

Geen klimaatwinst inboeken voor biomassa, meer duidelijkheid voor dierenonderwerpen

In de Gemeenteraad Arnhem is op 6 november de meerjarenbegroting besproken. Een paar successen zijn te melden voor de Partij ...

Lees verder

Bomenkap Leidenweg druist in tegen moratorium op kappen

Plompverloren is op 3 december 2019 de zaag gezet in het groene gebiedje tussen de Leidenweg en de Matsersingel. De bomen die...

Lees verder