Grote bezui­ni­gingen in Arnhem


2 maart 2015

Arnhem moet rond de 20 miljoen gaan bezuinigen. De gemeente krijgt steeds minder geld, terwijl ze steeds meer taken op zich moeten nemen. Op 2 maart was een raadsactiviteit met workshop georganiseerd, maar deze is afgelast.

Naar aanleiding hiervan is gemeenteraadslid PvdD Leo de Groot geïnterviewd door TV13. Leo de Groot "Twintig miljoen is een te groot bedrag om zomaar te gaan snijden. Om deze bezuiniging te realiseren moet je het misschien wel heel anders aanpakken. Bijvoorbeeld beginnen met niets en dan kijken naar wat je nodig hebt. Eerst moet je bepalen wat er wettelijk verplicht is. Daarna kun je kijken naar wat er verder nog wenselijk is."

Op maandag 2 maart zouden raadsleden gaan brainstormen over waar er op bezuinigd kan worden. Maar deze sessie is afgezegd. "Dit vind ik zeer jammer. Door te brainstormen en buiten de kaders te denken kun je nieuwe ideeën opdoen. Het is een gemiste kans." aldus Leo de Groot.

De Arnhemse raad is nog aan het bepalen hoe ze gaan bezuinigen. Er zijn nog geen specifieke besluiten genomen. Wel heeft de gemeente kaders bepaald. Ze willen anders doen met minder geld, bijvoorbeeld door burgerinitiatieven te stimuleren om zo geld te besparen. Wij zullen in de gaten houden hoe er verder bezuinigd zal worden.

Het interview met TV13 vind je hier