Misstanden bomenkap door kapbeleid Arnhem


23 februari 2015

De Partij voor de Dieren is kritisch op het huidige kapbeleid van gemeente Arnhem. In Arnhem mogen bomen zonder vergunning gekapt worden. Alleen waardevolle bomen mogen niet zomaar omgehakt worden, maar dit blijkt vaak mis te gaan. Daarom hebben we vragen aan het Arnhemse college gesteld over het bomenkapbeleid.

In december 2013 zijn de kapvergunningen gedereguleerd waardoor bomen zonder vergunning gekapt kunnen worden. Een voorwaarde voor deregulering was dat waardevolle bomen beschermd zouden worden. Dit blijkt echter niet altijd goed te gaan. Op maandag 16 februari werd bericht dat er in het Spijkerkwartier een boom is gekapt die beschermd is. Nog geen week later is er een tweede boom ten onrechte gekapt in het Spijkerkwartier. Als reactie hierop hebben we gevraagd hoe dit mis kon gaan en of dit vaker voorkomt.

Daarnaast wordt een nu nog onbekend aantal niet-beschermde bomen gekapt, zowel door gemeente als particulieren. Arnhem promoot zich als een groene stad maar dit wordt niet gerealiseerd met het huidige kapbeleid. Daarom zijn wij zeer kritisch op dit bomenkapbeleid en hebben hierover vragen gesteld.

Arnhem gaat binnenkort een groenplan opstellen, waarvan bomenkap een onderdeel is. Wij willen dat het huidige kapbeleid wordt geëvalueerd voordat het groenplan ingaat. Dan kan er in het groenplan rekening gehouden worden met de impact van dit kapbeleid.