Klimaat­adap­ta­tieplan Arnhem vast­ge­steld


PvdD wil meer ruimte voor voet­gangers, fietsers en groen in de stad

14 januari 2021

De Partij voor de Dieren vindt dat (geparkeerde) auto's veel te veel ruimte innemen in de stad. Door dit terug te dringen ten gunste van voetgangers, fietsen en groene inrichting kan de stad verder vergroenen, en daarmee "hittestress" en waterproblemen verminderen in het veranderende klimaat. Een motie van onze fractie die daartoe opriep heeft het niet gehaald.

Op 13 januari is de Strategie Klimaatadaptatie vastgesteld door de gemeenteraad. Met dit plan wil het gemeentebestuur de stad voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Een belangrijke peiler is vergroening: die zorgt voor koelere straten en pleinen waar (schaars) regenwater beter wordt vastgehouden. Met onze motie zou daar nog een extra stap in gezet worden, zouden voetganger en fiets voorrang krijgen en zou het autogebruik verder worden teruggebracht.

De motie is hier te lezen.

____

foto's bovenaan: (c) Greenpeace

Gerelateerd nieuws

Aanleg watertappunten in de stad komt op gang

Al in 2017 besloot de Gemeenteraad van Arnhem dat er in de stad, op drukbezochte plaatsen, watertappunten moeten komen. Daarm...

Lees verder

Op naar een kernwapenvrije wereld

(scroll down for English) Op 13 februari heeft de gemeenteraad van Arnhem de motie van PvdD en Groenlinks "Arnhem tekent cit...

Lees verder