Aanleg water­tap­punten in de stad komt op gang


Winst­puntjes in de strijd tegen PET-flesjes

4 januari 2021

Al in 2017 besloot de Gemeenteraad van Arnhem dat er in de stad, op drukbezochte plaatsen, watertappunten moeten komen. Daarmee wil de raad het gebruik van milieuverontreinigende pet-flesjes en de verspillende consumptie van gebotteld bronwater tegengaan. Een jaar later constateerde Leo de Groot dat hier nog niet veel van terecht was gekomen. Een motie van onze fractie, waarin het bestuur werd opgedragen het aanleggen van watertappunten voortaan te koppelen aan grotere projecten, werd aangenomen. In september 2020 vonden we het tijd om eens naar de stand van zaken te informeren. De beantwoording van onze vragen liet even op zich wachten, maar afgelopen december kwam het college met antwoorden. Er zijn inmiddels 7 watertappunten in het Centrum. Aan punten buiten het centrum wordt nu, conform onze motie, gewerkt.

Die 7 watertappunten in het centrum zijn tot stand gekomen in het kader van het project "Join the Pipe", in samenwerking met Vitens. Op dit handige kaartje zijn ze te vinden, samen met alle openbare drinkwaterpunten in Nederland. Op de foto het tappunt op het Johnny van Doornplein.

Uit de beantwoording van onze vragen maken we op dat van de gevraagde koppeling aan stedelijke projecten nog geen voorbeelden gerealiseerd zijn, maar dat hier wel aan gewerkt wordt. Het college zoekt nu locaties buiten het centrum, zoals Coberco en winkelcentrum Schuytgraaf.

Conclusie: het loopt wel maar het stroomt nog niet. We houden de vinger nog maar even aan de pols. Er komen nog vele projecten aan waar een watertappunt goed past.

Gerelateerd nieuws

In 2021 gaan de groene krachten winnen

Het "corona-jaar" zit er bijna op....Ook tijdens de coronacrisis hebben we ons als Partij voor de Dieren-fractie ingezet vo...

Lees verder

Klimaatadaptatieplan Arnhem vastgesteld

De Partij voor de Dieren vindt dat (geparkeerde) auto's veel te veel ruimte innemen in de stad. Door dit terug te dringen ten...

Lees verder