Motie hengel­sport tegen­ge­houden


26 mei 2014

Tijdens de sportnota diende de VVD een motie in om de hengelsport meer vislocaties te geven in Arnhem. Dankzij onze inbreng is de motie van VVD afgewezen.

In mei was de sportnota aan orde. Hier werd ook hengelsport in genoemd. De VVD had een motie ingediend om sportvissers meer vislocaties te geven in Arnhem. Raadslid Leo de Groot van de Partij voor de Dieren sprak hierover als enige inspreker de raad toe.

"Hengelsport hoort niet in de sportnota thuis. Wij hebben bezwaar tegen het faciliteren van sportvisserij. Daarom stemmen we tegen deze motie. Niet alleen uit oogpunt van dierenwelzijn, maar ook vanwege milieueffecten. Sportvissers verliezen 160.000 kilo lood per jaar. Dit is de grootste bron van lood oppervlaktewatervervuiling in Nederland. Ook het bijvoeren en verloren tuig zijn een bron van vervuiling."

Dankzij onze inbreng heeft iedere partij, behalve de indieners VVD en AOP, tegen deze motie gestemd. Dit is een groot succes voor onze partij. Er wordt nu in de Arnhemse gemeenteraad kritisch nagedacht over de hengelsport en de gevolgen hiervan op vissen en milieu.

Gerelateerd nieuws

Stoppen met kappen gezonde bomen

In Arnhem mogen bomen sinds januari 2014 zonder vergunning gekapt worden. Alleen voor waardevolle of beschermde bomen moet ee...

Lees verder

PvdD vraagt aandacht voor dierenmishandeling

In juni is de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de Arnhemse raad behandeld. Tijdens de raadsvergade...

Lees verder