Stoppen met kappen gezonde bomen


26 mei 2014

In Arnhem mogen bomen sinds januari 2014 zonder vergunning gekapt worden. Alleen voor waardevolle of beschermde bomen moet een vergunning aangevraagd worden. Hierdoor kunnen bomen makkelijk gekapt worden, zelfs als ze gezond zijn. Wij zijn niet blij met deze ontwikkeling. Daarom hebben we een motie ingediend om te stoppen het kappen van gezonde bomen totdat duidelijk is wat de gevolgen van het beleid tot nu toe is. Deze motie is afgewezen.

In december 2013 is besloten dat in Arnhem de kapvergunningen worden gedereguleerd. Dit houdt in dat bomen zonder vergunning gekapt mogen worden. Alleen waardevolle en beschermde bomen worden beschermd. Om deze te kappen moet er eerst een vergunning worden aangevraagd.

Wij maken ons zorgen om dit nieuwe kapbeleid. Er is geen zicht op hoeveel bomen er gekapt worden. Gezonde bomen kunnen zonder opgave van reden worden omgehakt. Bomen kunnen uit buurten verdwijnen zelfs als buurtbewoners dit niet willen. Het huidige kapbeleid leidt ongetwijfeld tot een toename van bomenkap, dit terwijl Arnhem het groene karakter van de stad erg belangrijk vindt.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren samen met andere partijen een motie voor moratorium op bomenkap ingediend. Dit houdt in dat er voorlopig gestopt wordt met het kappen van gezonde bomen. Alleen bomen die ziek of een gevaar voor de omgeving zijn worden dan gekapt. Deze motie is door de raad verworpen.

Gerelateerd nieuws

Motie hengelsport tegengehouden

Tijdens de sportnota diende de VVD een motie in om de hengelsport meer vislocaties te geven in Arnhem. Dankzij onze inbreng i...

Lees verder