Vragen over de Grote Schijn en over Toezicht en Hand­having


PvdD ziet dat afspraken niet worden nageleefd

10 januari 2022

De partij voor de Dieren heeft het college vragen gesteld over de vergunningverlening en het natuurbehoud rondom het evenement De Grote Schijn in Park Zijpendaal en vragen over handhaving en toezicht bij bedrijven door de Omgevingsdienst Regio Arnhem.


Monumentaal park vogelvrij als het om evenementen gaat?

De Grote Schijn was een licht-spektakelshow die in oktober in Park Zijpendaal is georganiseerd. We waren tegen het gebruik van dit park, dat grote natuurwaarde heeft en bovendien een rijksmonument is, voor massa-evenementen. Er is veel overlast geweest voor de omwonenden. We willen weten hoe de gemeente daarmee is omgegaan. Ook willen we weten waarom het gemeentebestuur het niet nodig vond dat er een Natuurvergunning kwam voor dit evenement, dat veel stikstofuitstoot veroorzaakte. En we willen dat de gemeente de Nacht van de Nacht, waarop aandacht wordt gevraagd voor nachtelijk duister, voortaan gerespecteerd wordt in plaats van juist verstoord door alle lichten aan te doen. Onze vragen zijn hier te vinden. Beantwoording wordt pas in februari verwacht.

Geen inzicht in Handhaving milieuovertredingen door ODRA

Het onderzoeksplatform Investico heeft aan alle omgevingsdiensten gevraagd gegevens te sturen over handhaving bij bedrijven die een milieuvergunning hebben. Hoeveel keer is er opgetreden, hoe vaak is er een straf opgelegd enzovoorts. De ODRA was een van de weinige omgevingsdiensten die geen gegevens heeft geleverd. Met onze vragen willen we zorgen dat die gegevens alsnog boven water komen. In het voorjaar verscheen een zeer kritisch rapport waarin de organisatie, werkwijze en resultaten van alle omgevingsdiensten in Nederland tegen het licht werd gehouden. Ook omdat in dit rapport geen beoordeling van individuele diensten werd gegeven, willen we van het college betere informatie zodat de raad in staat is om die beoordeling zelf te maken. Onze vragen zijn hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

Metropoolregio, Gele Rijdersplein, bomen en omgevingsvisie

Afgelopen woensdag stonden veel verschillende onderwerpen op het programma. Waaronder de groene metropoolregio, Gele Rijdersp...

Lees verder

Kieskompas Arnhem online

Het Kieskompas voor de gemeente Arnhem is vandaag online gekomen. Aan de hand van 31 stellingen kan het Kieskompas helpen om ...

Lees verder