Hans Eliëns


Raadslid

Op 8 juli 2020 is Hans Eliëns beëdigd als raadslid voor de Partij voor de Dieren. Hij volgde Mieke Hegge op, die op dezelfde dag afscheid nam als raadslid.

Hans was van september 2017 tot 7 juli 2020 al fractievolger bij de fractie Partij voor de Dieren Arnhem. Met de algemene idealen van de PvdD voor ogen, is hij intensief betrokken bij kwesties rond de gemeentelijke financiën in Arnhem; verder bekommert hij zich om het behoud van cultuur en cultureel erfgoed, en hij houdt een kritisch oog op lokale media en de gebiedsvisie Coehoorn.

Hans woont op een woonboot op de Nederrijn, de ader van onze mooie stad Arnhem. Hij is sinds jaar en dag werkzaam als cultureel ondernemer voor diverse poppodia. Sinds 1 januari 2018 werkt hij als zelfstandige, interim-manager en coach op cultureel gebied. Deze werkzaamheden zijn uitstekend te combineren met zijn politieke activiteiten voor de PvdD in Arnhem en Gelderland.

Onze fractie bestaat uit vijf personen: Raadsleden Leo de Groot en Hans Eliëns, fractievolgers Floor Hogenhout en Maarten Witberg, en Hans Wildenberg.

Gerelateerd

Nieuws