Hans Eliëns


Oud-raadslid

Op 16 maart 2022 is Hans Eliëns verkozen tot raadslid en neemt de derde zetel van de fractie in. Hans was sinds 2017 fractievolger bij de fractie Partij voor de Dieren Arnhem en volgde in 2020 Mieke Hegge op als raadslid.

Met de algemene idealen van de PvdD voor ogen, is Hans intensief betrokken bij kwesties rond de gemeentelijke financiën in Arnhem; verder bekommert hij zich om het behoud van cultuur en cultureel erfgoed, en hij houdt een kritisch oog op lokale media en de gebiedsvisie Coehoorn.

Hans woont op een woonboot op de Nederrijn, de ader van onze mooie stad Arnhem. Hij is sinds jaar en dag werkzaam als cultureel ondernemer voor diverse poppodia. Sinds 1 januari 2018 werkt hij als zelfstandige, interim-manager en coach op cultureel gebied. In mei 2023 werd Hans de nieuwe algemeen directeur-bestuurder van DOX. In april 2024 kon hij deze werkzaamheden niet langer combineren met het raadswerk en heeft Hans zijn werk als raadslid stopgezet.

Portefeuilles
Hans heeft o.a. de volgende portefeuilles:

Cultuur en evenementen
Jeugd en jeugdzorg
Welzijn, incl. vrijwilligers en jongerenwerk
Toerisme en recreatie
Erfgoed
WMO, sociale wijkteams
Werk en inkomen
Wijken en wijkgericht werken
Armoede beleid
Maatschappelijke opvang
Publieke gezondheid en GGD
Financiën

Gerelateerd

Moties Nieuws