Monde­linge vragen over geluids­overlast tijdens Koningsdag


Indiendatum: mei 2016

Koningsnacht en Koningsdag ging dit jaar weer gepaard met diverse festiviteiten, waaronder muziek van DJ's en diverse optredens en de nodige overlast. In art. 5.7.1 van de APV wordt verwezen naar het evenementenbesluit van Arnhem dat op 27 april 2010 in werking is getreden. Daarin worden vermeldt dat omwonenden geen onnodige hinder mogen ondervinden van het ten gehore brengen van muziek.

Er worden specifiek maximum geluidsniveaus genoemd, te weten 80 db (A) en 93-95 db (C). Die laatste weging, de C-weging, houdt meer rekening met de laag frequente bastonen die bijzonder storend kunnen zijn voor de omgeving en tot kilometers verderop nog overlast kunnen veroorzaken.

Over de geluidsoverlast heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Hoeveel meldingen en klachten over geluidsoverlast heeft de gemeente Arnhem ontvangen n.a.v de muziek op Koningsnacht en Koningsdag?
  2. Hebben er bij de festivalterreinen (A- en C-)metingen plaatsgevonden en wat waren de eventuele resultaten daarvan?
  3. Bent u bereid met organisatoren in gesprek te gaan om te komen tot afspraken die de overlast door zware basboxen kunnen terugdringen?

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 2 mei 2016

Wethouder Ron König meldt dat er verschillende meldingen en klachten van geluidsoverlast door de gemeente Arnhem zijn ontvangen naar aanleiding van de muziek op Koningsnacht en Koningsdag. Er waren 18 meldingen van geluidsoverlast in algemene zin, 13 meldingen over evenement Beat the Bridge, 1 melding bij Korenmarkt, 2 meldingen bij Musispark/Lauwersgracht.

Wat betreft de vraag of er metingen hebben plaats gevonden bij de festivalterreinen meldt wethouder König dat dit niet het geval is omdat er sprake is van een algemene ontheffing. Bij een algemene ontheffing gelden er geen normen of maximum voor geluid. Formeel kan de gemeente niets ondernemen tegen geluidsoverlast bij een algemene ontheffing.

Over in gesprek gaan met organisatoren, dit zou kunnen, maar geluidoverlast terugdringen is alleen op vrijwillige basis vanwege de algemene ontheffing.

PvdD Raadslid Leo de Groot geeft aan dat niet iedere stad een algemene ontheffing voor geluidnormen tijdens Koningsdag geeft. Leo de Groot verzoekt de algemene ontheffing te herzien zodat er geluidsnormen gaan gelden. Wethouder Ron König geeft aan dat dit gewijzigd zou kunnen worden op initiatief van de raad.

Op de aanvullende vraag van Daniël Becker (ChristenUnie) of er iets gedaan kan worden aan de normbelasting voor de bezoekers zelf antwoordt wethouder König dat hij dit onderwerp niet in zijn portefeuille heeft en daar geen antwoord op kan geven.

Interessant voor jou

Vragen over privacy in Arnhems afvalbeleid

Lees verder

Mondelinge vraag over asielzoekers en Arnhemse sportverenigingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer