Monde­linge vragen over ratten­overlast


Indiendatum: mrt. 2017

De laatste tijd is er veel berichtgeving over rattenoverlast in verschillende wijken, bijvoorbeeld Malburgen en 't Duifje, maar ook 't Cranevelt. In de Uitvoeringsagenda dierenwelzijn is ook een actie m.b.t. overlast door ratten opgenomen.

De Partij voor de Dieren heeft daarover de volgende vragen:

  1. De aanwezigheid van ratten wordt door veel mensen als onplezierig ervaren. Dat kan ertoe leiden dat een enkele waarneming al als overlast wordt geregistreerd. Echte overlast treed natuurlijk pas op wanneer bijvoorbeeld sprake is van schade aan bezit en goederen, of overdracht van ziektes. In welke mate is er sprake van echte overlast, heeft u daar een beeld van?
  2. Actie 19 in de 'uitvoeringsagenda dierenwelzijn': De gemeente gaat samen met SUEZ kijken waar zich in de stad de grootste problemen met ratten voordoen, en onderzoeken welke omgevingsfactoren aan de overlast bijdragen.
    Wat zijn de bevindingen (wat betreft de problemen die zich voordoen) tot nu toe, wat zijn de acties die de gemeente van plan is daarop te laten volgen, en bent u voornemens hierbij ook het KAD (kennis- en adviescentrum dierplagen) te betrekken?
  3. Het is bekend dat voedselaanbod een grote factor speelt bij de groei van rattenpopulaties. Heeft u nagedacht over broodinzamelpunten bijv. tbv kinderboerderijen voor mensen die hun brood niet bij het afval willen gooien (om verschillende redenen) En bent u bereid dergelijke initiatieven te ondersteunen of bij de wijkteams onder de aandacht te brengen?

Leo de Groot en Mieke Hegge
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 13 mrt. 2017

Wethouder Ine van Burgsteden antwoordt dat er geen sprake is van een grote toename van het aantal meldingen. Er is in Arnhem geen sprake van een rattenplaag aldus de wethouder. De eventuele overlast van ratten wordt jaarlijks getoetst. De gemeente heeft al borden geplaatst om het voederen van dieren tegen te gaan. Het college zal het onderwerp zeker bij de teams leefomgeving onder de aandacht brengen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over grootschalige werkzaamheden op de Stadsblokken

Lees verder

Schriftelijke vragen Ontwikkelen beleid suïcide- preventie Arnhem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer