Monde­linge vragen over groot­schalige werk­zaam­heden op de Stads­blokken


Indiendatum: sep. 2016

Vorige week hebben op de stadsblokken grootschalige werkzaamheden plaatsgevonden. Meerdere dagen achtereen is met zwaar materieel groen en bodembedekking verwijderd en grond verplaatst. Navraag van bezorgde burgers leerde dat er werkzaamheden hebben plaatsgevonden ivm open monumentendag. Veel mensen zijn hevig geschrokken van de onaangekondigde werkzaamheden, de aard van de werkzaamheden en schaal waarop deze hebben plaatsgevonden.

De fracties van GroenLinks en PvdD maken zich zorgen over het gemak waarmee dergelijke werkzaamheden zonder kennisgeving kunnen worden uitgevoerd.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

  1. In hoeverre zijn dit soort werkzaamheden zonder vergunning of kennisgeving mogelijk, en in hoeverre zouden ze mogelijk zijn geweest als het voorbereidingsbesluit verlengd was?
  2. Zijn er nog meer geplande werkzaamheden op Stadsblokken of Meinerswijk bekend bij de gemeente, en zo ja welke zijn dat?
  3. Is er overleg geweest met de gemeente over de schaal en de aard van de werkzaamheden, over de uitvoering en over de eventuele communicatie naar burgers en belangengroepen?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot Tobias de Groot Eric Greving
Partij voor de Dieren GroenLinks PvdA

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 12 sep. 2016

Wethouder Ron K├Ânig legt uit dat de uitgevoerde werkzaamheden zijn getoetst aan de wettelijke bepalingen en dat deze niet vergunning plichtig waren. Het eventueel van kracht zijn van het voorbereidingsbesluit zou daarvoor niet hebben uitgemaakt. Wat betreft de communicatie over het plaatsvinden van de werkzaamheden benadrukt de wethouder dat hiervoor de verantwoordelijkheid berust bij de uitvoerder/ eigenaar van de betreffende gronden, KondorWessels.

Interessant voor jou

Vragen over overlast voor horecaondernemers door werkzaamheden

Lees verder

Mondelinge vragen over rattenoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer