Monde­linge vragen over vuurwerk


Indiendatum: nov. 2015

Op 13 oktober ontvingen wij beloofde informatie van het college over het vuurwerkbeleid van dit jaar. Terecht wordt daarin gesteld dat door groeiende maatschappelijke en landelijke discussie over het afsteken van vuurwerk de nodige aandacht zal zijn voor ook de locale aanpak. Afgelopen week was er veel te lezen en zien over de maatregelen die verschillende gemeenten nemen om de overlast te beperken. Het viel daarbij op dat steeds meer gemeenten kiezen voor vuurwerkvrije zones en ook op meer plaatsen, vooral in de grote steden. Dit is geen tijdelijke trend, de tolerantie voor consumentenvuurwerk neemt snel af.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de volgende vragen:

  1. Waarom kiest het college om achteraan te lopen in de ontwikkelingen en ziet het niets in het uitbreiden van de vuurwerkvrije zones met bijvoorbeeld de gebieden rond verzorgingstehuizen, kinderboerderijen, winkelgebieden en het stadscentrum, zoals de meeste grote steden in Nederland?
  2. Hoe ziet het college het vuurwerkbeleid en de daaruit volgende milieuschade met betrekking tot het feit dat Arnhem zichzelf als duurzame en groene stad wenst te profileren?
  3. In het licht van de verschuivende publieke opinie die steeds duidelijker negatief is ten opzichte van consumentenvuurwerk, lijkt het wenselijk om de discussie rond het vuurwerk open te houden. Is het college voornemens in 2016 mee te gaan met de tijd, beperkende maatregelen en een centrale vuurwerkshow te heroverwegen en de raad tijdig op de hoogte te stellen?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot Tobias de Groot
Partij voor de Dieren GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over ICT

Lees verder

Mondelinge vragen over zonnepanelen en welstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer