Monde­linge vragen over zonne­pa­nelen en welstand


Indiendatum: jan. 2016

Sinds enige tijd kennen we in Arnhem de ambtelijke welstandstoets, die de plaats heeft ingenomen van de welstandscommissie. Nu kwamen wij onlangs met iemand in contact die sinds september problemen ondervind vanwege in 2013 geplaatste zonnepanelen. Dit plaatsen is gebeurd met toestemming van de woningbouwvereniging, subsidie van de gemeente en door een gerenomeerd bedrijf. De gemeente heeft destijds voor toestemming doorverwezen naar de woningbouwvereniging. Deze gaf aan geen bezwaar te zien.

De aanwezigheid van de panelen blijkt toch niet in overeenstemming met het geldende beleid. Daarom dienen ze verwijderd te worden en heeft de gemeente bovendien per direct een dwangsom opgelegd.

Over het toets-team van de gemeente wordt in de welstandsnota vermeld: "oplossingsgericht, ondersteunen en stimuleren in plaats van uitsluitend toetsen en voorschrijven."

Over deze kwestie heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. De zonnepanelen zijn eenvoudig te verwijderen en zullen dientengevolge geen blijvende schade aan het pand veroorzaken. Daarnaast hebben wij, de gemeente, de belangrijke opgave om onze energieopwekking te verduurzamen. Hoe ziet u dergelijke strenge regels, de grove middelen tot handhaving en daarmee het signaal naar burgers in verband met onze duurzaamheidsdoelen en de stimulerende en ondersteunende rol van het toets-team?
  2. In dit geval is zonder enige waarschuwing een dwangsom opgelegd. Zijn er meer gevallen bekend in Arnhem waarbij met terugwerkende kracht mensen wordt verzocht hun zonnepanelen te verwijderen, en is ook in die gevallen bij het eerste contact al een dwangsom opgelegd? En hoe denkt u over dergelijke manier van communiceren naar verantwoordelijke en welwillende burgers?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 25 jan. 2016

Wethouder Ron K├Ânig antwoordt (ivm ziekte van Alex Mink) dat het plaatsen van zonnepanelen vergunningvrij is, tenzij sprake is van een beschermd stadsgezicht of monument. Dat kan nog wel eens conflicteren. Pogingen worden altijd gedaan om in overleg tot een oplossing te komen. Hier is dat kennelijk niet gelukt omdat er al een dwangsom is opgelegd. In dit individuele geval zal achteraf worden bekeken of de situatie alsnog te legaliseren is. De wethouder geeft aan op het punt van duurzaamheid en monumentenstatus meer balans te zoeken en deze afweging duidelijker te maken.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over vuurwerk

Lees verder

Vragen over het sluiten van winkeldeuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer