Schrif­te­lijke vragen Offer­feest


Indiendatum: 13 sep. 2018

Op dinsdag 21 augustus 2018 bij de start van het driedaagse offerfeest schrijft burgemeester Marcouch op zijn Facebook pagina het volgende: “Eid Mubarak! Ik wens alle moslims een fijn feest om met giften te vieren dat Ibrahim (Abraham) de ultieme beproeving doorstond en van God het schaap mocht offeren als teken van toewijding.“ Daaronder staan nog enkele Arabische tekens. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Burgemeester Marcouch noemt het slachten van schapen. Is hij zich er van bewust dat hij burgemeester is van alle Arnhemmers, ook degenen die tegen het offeren van dieren zijn?

2. Is het college bereid actiefaandacht te geven aan de mogelijkheid op een andere manier te offeren, bijvoorbeeld dooreen medemens die het financieel slechter getroffen heeft meteen gift te steunen? Deze vorm van offeren stimuleert begrip voor elkaar en mededogen.

3. Is het college met ons van mening dat een meer neutrale uiting van feestwensen de burgemeester zou passen, en beter het benadrukken van verschillen en tegenstellingen voorkomen kan worden door maatschappelijk bekritiseerde gebruiken niet te benoemen, te meer aangezien een burgemeester van alle Arnhemmers een verbinder moet zijn?

4. In reactie op het bericht werden veel reacties in het Arabisch geschreven, hetgeen een barrière opwerkt tegen iedereen die geen Arabisch leest of spreekt. Bent u met ons van mening dat de burgemeester uitsluitend in het Nederlands moet spreken en schrijven zodat alle Arnhemmers het begrijpen, of ten minste een vertaling van het geschrevene moet plaatsen.


Met vriendelijke groet,


Mieke Hegge

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 sep. 2018
Antwoorddatum: 9 okt. 2018

1 Burgemeester Marcouch noemt het slachten van schapen. Is hij zich er van bewust dat hij burgemeester is van alle Arnhemmers, ook degenen die tegen het offeren van dieren zijn?

Onze burgemeester is de burgemeester van alle Arnhemmers. Het is juist vanuit deze verbindende rol dat hij belangrijke momenten van verschillende religies en gezindt en wil markeren. Waarden vrij, en daarbij tradities en de geschiedenis respecterend. De tweet die u aanhaalt is vooral gericht aan de Islamitische gemeenschap. Eerder hebben ook bijvoorbeeld de Joodse en de Christelijke gemeenschap via twitter een wens, attentie of groet van de burgemeester mogen ontvangen.

2. Is het college bereid actiefaandacht te geven aan de mogelijkheid op een andere manier te offeren, bijvoorbeeld dooreen medemens die het financieel slechter getroffen heeft met een gift te steunen? Deze vorm van offeren stimuleert begrip voor elkaar en mededogen.

Het college heeft geen opvatting over de manier waarop mensen hun geloof of levenswijze willen vormgeven, zolang het past binnen de in Nederland geldende wetten en regels. De burgemeester noemt in de felicitatie-tweet de gift als optie voor het offer. Voor veel moslims als eyeopener en voor veel Nederlanders in het algemeen ter informatie.

3. Is het college met ons van mening dat een meer neutrale uiting van feestwensen de burgemeester zou passen, en beter het benadrukken van verschillen en tegenstellingen voorkomen kan worden door maatschappelijk bekritiseerde gebruiken niet te benoemen, te meer aangezien een burgemeester van alle Arnhemmers een verbinder moet zijn?

De burgemeester wil met zijn (twitter)uitingen aansluiting zoeken bij taal en toon van alle verschillende Arnhemmers. Met de felicitaties van uiteenlopende feesten erkennen we elkaars drijfveren en goede bedoelingen.

4. In reactie op het bericht werden veel reacties in het Arabisch geschreven, hetgeen een barrière opwerkt tegen iedereen die geen Arabisch leest of spreekt. Bent u met ons van mening dat de burgemeester uitsluitend in het Nederlands moet spreken en schrijven zodat alle Arnhemmers het begrijpen, of ten minste een vertaling van het geschrevene moet plaatsen.

De burgemeester wenste de Joodse gemeenschap rosj hosjana, de Islamitische sana hidjriah en een mooi kerstfeest voor de Christenen. Bij een tweet over de verjaardag van de stad Arnhem was een Latijnse tekst bijgesloten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer