Schrif­te­lijke vragen Camera en VRI Oran­je­s­traat – Heij­enoord­seweg


Indiendatum: 20 mei 2021

1. Klopt het dat de camera is geplaatst ten behoeve van de beheerder van spoor en emplacement? Betreft dit dan een publiek-private samenwerking en zo ja, welke openbare ordekwestie speelt er dan op deze plek?

2. Indien het een plaatsing betreft met het oog op de openbare orde, kunt u ons dan wijzen op het besluit dat hieraan vooraf is gegaan en aangeven waarom deze camera niet is weergegeven op https://www.arnhem.nl/stad_en_...?

3. Zo nee, op grond waarvan is de camera dan wel geplaatst? En met welk doel?

4. Omwonenden zijn volgens ons niet geïnformeerd over de plaatsing en de reden van het cameratoezicht, klopt dit? Waarom is dit niet gebeurd?

5. Heeft de camera zicht op particuliere grond en gebouwen? Op welke wijze is de privacy van de omwonenden en passanten gewaarborgd?

6/7.Op de website https://www.arnhem.nl/stad_en_... staat dat er 70 camera's zijn geplaatst. In de beleidsregels wordt het getal van 88 genoemd. Het officiële besluit van 24-12-2019 geldig tot 1-1-2022 betreft 84 camera's. Wat is het juiste actuele aantal?

8. Wil het college zich inspannen om een verkeersveilige situatie terug te brengen voor de fietsers en het hen weer mogelijk te maken linksaf voor de wachtende auto’s langs te kruisen?

9. Op deze plaats (tevens onderdeel van een schoolroute) is voor overstekende voetgangers niets geregeld met stoplichten. Het verkeer in de twee richtingen wisselt elkaar af en laat schoolkinderen en volwassenen weinig ruimte de straat over te steken. Op welke manier denkt de wethouder deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers een veilige oversteek te kunnen garanderen?

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 15 jun. 2021

1. Klopt het dat de camera is geplaatst ten behoeve van de beheerder van spoor en emplacement? Betreft dit dan een publiek-private samenwerking en zo ja, welke openbare ordekwestie speelt er dan op deze plek?

Nee. De camera is geplaatst door Openbare Ruimte, afdeling beheer ten behoeve van het dagelijks beheer en realtime verkeersmanagement. De verkeerscamera wordt gebruikt voor het monitoren en optimaliseren van het verkeerslicht, voor incidentmanagement en voor het verkrijgen van informatie over de verkeersafwikkeling op en rond de brug. Er worden geen beelden opgeslagen. De camera wordt alleen gebruikt om de actuele situatie te zien. Om de privacy van omwonenden te garanderen zijn, voor ingebruikname, zogenaamde privacy masks ingesteld. Deze dekken als het ware de ramen van omliggende gebouwen af. Er is dus geen zicht vanaf de camera in de gebouwen.

2. Indien het een plaatsing betreft met het oog op de openbare orde, kunt u ons dan wijzen op het besluit dat hieraan vooraf is gegaan en aangeven waarom deze camera niet is weergegeven op https://www.arnhem.nl/stad_en_...?

Het betreft geen plaatsing van een camera op grond van de handhaving van de openbare orde (art. 151c Gemeentewet). Dit besluit is dan ook niet nodig.

3. Zo nee, op grond waarvan is de camera dan wel geplaatst? En met welk doel?

Dit is toegelicht bij het antwoord op vraag 1.

4. Omwonenden zijn volgens ons niet geïnformeerd over de plaatsing en de reden van het cameratoezicht, klopt dit? Waarom is dit niet gebeurd?

De camera is niet geplaatst voor cameratoezicht in het kader van de handhaving openbare orde. De camera wordt ook niet ingezet om gericht persoonsgegevens te verzamelen of vast te leggen. Op meerdere locaties met verkeerslichten worden deze camera's toegepast ten behoeve van verkeersmanagement. Gezien de beperkte functie die de camera heeft, is ervoor gekozen de omwonenden niet te informeren over het plaatsen van de verkeerscamera.

5. Heeft de camera zicht op particuliere grond en gebouwen? Op welke wijze is de privacy van de omwonenden en passanten gewaarborgd?

Door het gebruik van privacy masks (zie antwoord bij vraag 1) is dit gewaarborgd.

6/7.Op de website https://www.arnhem.nl/stad_en_... staat dat er 70 camera's zijn geplaatst. In de beleidsregels wordt het getal van 88 genoemd. Het officiële besluit van 24-12-2019 geldig tot 1-1-2022 betreft 84 camera's. Wat is het juiste actuele aantal?

In het kader van de handhaving openbare orde (art. 151c Gemeentewet) hangen er d.d. 26 mei 2021 in Arnhem 84 camera's.

8. Wil het college zich inspannen om een verkeersveilige situatie terug te brengen voor de fietsers en het hen weer mogelijk te maken linksaf voor de wachtende auto’s langs te kruisen?

Het college wil zich hiervoor inspannen. Wij gaan onderzoeken of de situatie momenteel voldoende verkeersveilig is. Indien nodig treffen we maatregelen.

9. Op deze plaats (tevens onderdeel van een schoolroute) is voor overstekende voetgangers niets geregeld met stoplichten. Het verkeer in de twee richtingen wisselt elkaar af en laat schoolkinderen en volwassenen weinig ruimte de straat over te steken. Op welke manier denkt de wethouder deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers een veilige oversteek te kunnen garanderen?

De zebra op de Heijenoordseweg garandeert een veilige oversteek op de schoolroute. In het kader van regulier onderhoud worden de witte strepen dit jaar opnieuw aangebracht. De overige wegen zijn zo rustig dat een veilige oversteek zonder voorzieningen is gegarandeerd.

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen legale en illegale bomenkap

Lees verder

Schriftelijke vragen Alcoholverbod en Nachtsluiting Sonsbeek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer