Vragen over inkoop van duurzame energie


Indiendatum: jun. 2016

Op 6 juni ontving de raad een bericht van Greenpeace waarin wordt verwezen naar een onderzoek van SOMO waaruit blijkt dat Arnhem als enige van de 30 grote steden in Nederland ver achterloopt op het gebied van inkoop van duurzame energie. Als enige valt Arnhem in de categorie 'rood'.

Daarover heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Hoe is het mogelijk dat Arnhem zo ver achterloopt op het gebied van duurzame energie-inkoop?
 2. Er wordt in het rapport aangegeven dat het huidige contract in oktober 2014 is toegekend.
  Hoe kan het dat Arnhem een dergelijk contract heeft afgesloten terwijl al lang geleden is afgesproken dat gemeenten in 2015 hun energie duurzaam moeten inkopen?
 3. In maart 2014 zou gemeente Arnhem hebben aangegeven de inkoop van energie niet duurzaam genoeg te vinden en in een volgende aanbesteding duurzaamheid als eis op te zullen nemen.
  Waarom is daar niets van terecht gekomen?
 4. Uit beantwoording op de enquête van SOMO zou gemeente Arnhem aangegeven hebben geen geld te willen besteden aan GVO's waarvan de stimulering van additionele hernieuwbare elektriciteitsproductie onduidelijk is.
  Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat 'gegarandeerd fout' altijd slechter is dan 'mogelijk goed'?
 5. Waarom is er gekozen voor een vijfjarig contract en niet voor een andere contractvorm die ons in de gelegenheid stelt om eerder over te schakelen op 100% duurzaam?
 6. Vindt het college dat een plaats onderaan een dergelijke lijst voor inkoop van duurzame energie past bij gemeente Arnhem die zich wil profileren als 'duurzame energiestad'?
 7. Zijn er mogelijkheden alsnog het huidige contract open te breken, af te kopen of aan te vullen met de nodige duurzaamheidcertificaten en op deze wijze over te schakelen op inkoop van duurzame energie?
 8. Zo ja, bent u bereid over te gaan tot spoedige wijziging van de lopende energiecontracten of moeten we wachten tot 2019 voordat u de nodige verantwoordelijkheid neemt?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee.

Vraag 1:
Hoe is het mogelijk dat Arnhem zo ver achterloopt op het gebied van duurzame energie-inkoop?

Antwoord:
In de techniek van de aanbesteding van groene elektriciteit zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt certificaten, de zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO's) tegelijk of apart van de elektriciteit inkopen. Als je elektriciteit apart inkoopt kun je achteraf vergroenen met GvO's. Zoals veel gemeenten doen kun je ná het jaar van verbruik certificaten kopen voor het jaar ervoor.
In 2014 is er een nieuw contract gemaakt voor de periode 2016-2017. Om snelheid te houden is in de samenwerkingsovereenkomst met de omliggende gemeenten in de regio opgenomen, dat elke gemeente individueel verantwoordelijk is voor de vergroening. Dat scheelde een ronde afstemming tussen tien partijen.
In 2015 zijn we gaan uitzoeken hoe het beste om te gaan met de vergroening. Ook is besloten de inkoop van Indiase certificaten voorlopig op te schorten. Het begrote budget van € 30.000,- was onvoldoende om Nederlandse certificaten te kopen. Hierbij speelde de discussie die ook in paragraaf 1.2 van het SOMO rapport wordt genoemd een rol, waarin staat dat bewijs voor, en empirisch onderzoek naar een relatie tussen een verhoogde vraag naar GvO’s en een toename in de productie van hernieuwbare energie niet gevonden is. Bovendien speelde de discussie of het niet beter zou zijn om het geld rechtstreeks te investeren in Arnhemse projecten (achter de meter).
We hebben besloten niet te doen aan window dressing en bv Indiase of Noorse certificaten te kopen. Hadden we dat wel gedaan, dan waren we nu niet rood geeindigd bij Greenpeace maar oranje. Dan hadden we volgens experts ook jaarlijks € 30.000,- besteed aan certificaten die niets bijdragen aan de benodigde energietransitie.

Vraag 2:
Er wordt in het rapport aangegeven dat het huidige contract in oktober 2014 is toegekend. Hoe kan het dat Arnhem een dergelijk contract heeft afgesloten terwijl al lang geleden is afgesproken dat gemeenten in 2015 hun energie duurzaam moeten inkopen?

Antwoord:
De levering moest op tijd starten. In maart 2014 is met de samenwerkende gemeenten in de regio het bestek definitief gemaakt en daarna gepubliceerd. In juni 2014 vond de veiling plaats en is de leverancier volgens bestek geselecteerd.

Vraag 3:
In maart 2014 zou gemeente Arnhem hebben aangegeven de inkoop van energie niet duurzaam genoeg te vinden en in een volgende aanbesteding duurzaamheid als eis op te zullen nemen. Waarom is daar niets van terecht gekomen?

Antwoord:
De aanbesteding was al in uitvoering. Zie ook antwoord op vraag 1. Het was mogelijk om de vergroening achteraf te regelen.

Vraag 4:
Uit beantwoording op de enquête van SOMO zou gemeente Arnhem aangegeven hebben geen geld te willen besteden aan GVO's waarvan de stimulering van additionele hernieuwbare elektriciteitsproductie onduidelijk is.
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat 'gegarandeerd fout' altijd slechter is dan 'mogelijk goed'?

Antwoord:
Ja, daarom zijn we gestopt met de aankoop van Indiase windcertificaten. We werken hard aan een nieuwe aanbesteding samen met andere gemeenten in de regio, waardoor we vanaf 1 januari 2018 één van de groenste en meest innovatieve aanbestedingen van het land zullen hebben. Hiervoor reserveren we ook het benodigde geld.

Vraag 5:
Waarom is er gekozen voor een vijfjarig contract en niet voor een andere contractvorm die ons in de gelegenheid stelt om eerder over te schakelen op 100% duurzaam?

Antwoord:
Het huidige contract is gestart op 1 januari 2016 en loopt tot 1 januari 2018. Daarna is er een mogelijkheid voor het lichten van 2 optiejaren. Het college is voornemens deze optiejaren niet te gebruiken maar per 1 januari 2018 een nieuw contract af te sluiten met een energiebedrijf dat maximaal investeert in Nederlandse groene energie, samen met de daarbij horende Nederlandse GvO's.

Vraag 6:
Vindt het college dat een plaats onderaan een dergelijke lijst voor inkoop van duurzame energie past bij gemeente Arnhem die zich wil profileren als 'duurzame energiestad'?

Antwoord:
Het is ook voor een gemeente nooit leuk om negatief beoordeeld te worden. Of die conclusies nu wel of niet terecht zijn.

Vraag 7:
Zijn er mogelijkheden alsnog het huidige contract open te breken, af te kopen of aan te vullen met de nodige duurzaamheidcertificaten en op deze wijze over te schakelen op inkoop van duurzame energie?

Antwoord:
Ja, het is in principe nog steeds mogelijk om te vergroenen. Omdat het administratief is, kan dat zelfs met terug werkende kracht. Alleen is er bij de vaststelling van Energy Made in Arnhem geen budget gereserveerd voor vergroening met Nederlandse certificaten (die duurder zijn dan buitenlandse certificaten), waardoor dit nu niet mogelijk is.
De gemeente Arnhem heeft de intentie om mee te doen met een innovatieve regionale aanbesteding samen met 16 gemeenten waarbij vanaf 1 januari 2018 de inkoop van elektriciteit in Arnhem wordt gekoppeld aan additionele opgewekte groene energie in Nederland en bij voorkeur in de eigen regio. Hiervoor wordt nu gezocht naar financiële middelen, omdat de meerkosten voor Arnhem oplopen van € 80.000,- in 2018 tot mogelijk € 200.000,- in 2023, terwijl het jaarlijkse budget voor vergroening nu slechts € 30.000,- is.
Daarom wordt voorgesteld de bedragen van € 30.000,- op te sparen tot 2018 en de jaren tot 2018 niet te vergroenen met certificaten die niets bijdragen aan de benodigde energietransitie.

Vraag 8:
Zo ja, bent u bereid over te gaan tot spoedige wijziging van de lopende energiecontracten of moeten we wachten tot 2019 voordat u de nodige verantwoordelijkheid neemt?

Antwoord:
De bereidheid anders in te kopen is er. Daarom doen we ook mee met het uitwerken van een nieuwe regionale aanbesteding, waarin we vanaf 1 januari 2018 de levering direct aan nieuwe opwekking proberen te koppelen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over asielzoekers en Arnhemse sportverenigingen

Lees verder

Mondelinge vragen over sluiting coffeeshop De Pinguïn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer