Monde­linge vragen over sluiting coffeeshop De Pinguïn


Indiendatum: jun. 2016

Op dinsdag 7 juni jl. bereikte ons het bericht dat coffeeshop De Pinguïn per direct werd gesloten in verband met schijnbeheer en mogelijke andere criminele activiteiten. D66 is blij dat de burgemeester toezicht houdt op de coffeeshops en handhaaft indien nodig. We gaan er vanuit dat de sluiting van de coffeeshop zorgvuldig is gebeurd.

Op 25 januari 2016 heeft deze raad het initiatiefvoorstel "Afschaffen uitsterfbeleid voor coffeeshops" aangenomen. Dit voorstel houdt in dat de raad zich er in meerderheid voor heeft uitgesproken dat het uitsterfbeleid wordt afgeschaft en dat er in Arnhem ruimte blijft voor elf coffeeshops. Deze maand zou de uitwerking van dit voorstel naar de raad komen. D66 en de Partij voor de Dieren hechten er veel waarde aan dat er in Arnhem ruimte blijft bestaan voor de elf coffeeshops die er nu zijn en willen niet dat de recente ontwikkelingen nu via de achterdeur leiden tot een vermindering van het totaal aantal coffeeshops in Arnhem.

Wij hebben hierom de volgende vragen aan het college:

  1. Kan de burgemeester bevestigen dat de sluiting van coffeeshop De Pinguïn geen consequenties heeft voor het nieuwe maximum aantal coffeeshops in Arnhem en kan hij garanderen dat er in het nieuwe beleid nog steeds ruimte is voor elf coffeeshops, in lijn met de uitspraak van deze gemeenteraad?
  2. In het geval dat coffeeshop De Pinguïn definitief gesloten blijft, krijgt een andere initiatiefnemer dan de ruimte om deze over te nemen, of ergens anders in Arnhem een nieuwe zaak te openen en kan deze hierbij dan rekenen op de volledige medewerking van de gemeente?

S. van Ommen L.C.M. de Groot J. Elfrink M.W.K. Coenders
D66 Partij voor de Dieren SP GroenLinks

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 20 jun. 2016

Susan van Ommen (D66) vraagt, ook namens de fracties van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks naar de consequenties van het sluiten van coffeeshop De Pinguïn voor het coffeeshopbeleid van de gemeente.

Burgemeester Herman Kaiser geeft aan dat het sluiten van de coffeeshop een bestuurlijke maatregel was, die is genomen na aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek van de politie waaruit blijkt dat er niet aan de vergunningsvoorwaarden werd voldaan. De sluiting van de coffeeshop staat op geen enkele wijze in het verband met het coffeeshopbeleid dat in de maak is, dat betekent dat de sluiting geen gevolgen heeft voor het verzoek van de raad om bij het coffeeshopbeleid uit te gaan van een maximum van elf coffeeshops, hij is voornemens de wensen van de raad over te nemen en ruimte te bieden voor maximaal elf coffeeshop in Arnhem.

Sluiting van De Pinguïn is nog onder de rechter, dus over eventuele initiatieven voor
een nieuwe coffeeshop is niets te zeggen.

De uitwerking van het initiatiefvoorstel 'Afschaffen uitsterfbeleid voor coffeeshops' wordt volgende week in het college behandeld, de raad wordt daarna geïnformeerd.

Interessant voor jou

Vragen over inkoop van duurzame energie

Lees verder

Vragen over overlast voor horecaondernemers door werkzaamheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer